Asociatia Global Inclusion

Asociatia Global Inclusion este o asociatie nonguvernamentala și apolitică!

Scopul şi obiectivele Asociaţiei Global Inclusion

Scopul asociației este de a contribui la dezvoltarea, derularea, promovarea si sprijinirea unor obiective vizand:

 • promovarea valorilor morale si respectarea legilor
 • promovarea si apararea drepturilor si libertatilor omului, in principal a libertatii constiintei si a dreptului la libera exprimare si a accesului la informatii de interes public
 • repararea prejudiciului material și moral suferit ca urmare a unei vătămări corporale și nu numai sau în urma decesului
 • promovarea valorilor şi principiilor democraţiei, a drepturilor omului şi a statului de drept;
 • promovarea egalitatii de sanse si a nediscriminarii
 • promovarea, respectarea și apărarea valorilor constituţionale
 • promovarea dezvoltarii durabile si a unui stil de viata sanatos
 • protectia mediului si a naturii, inclusiv a ariilor protejate si siturile Natura 2000
 • promovarea si dezvoltarea turismului
 • protejarea si conservarea monumentelor istorice, a traditiilor, datinilor si obiceiurilor
 • promovarea culturii, a managementului cultural, educatiei si diversitatii culturale
 • promovarea si sustinerea evenimentelor artistice (muzicale, teatrale, etc.)
 • promovarea educatiei si formarii profesionale, atat in sistem formal, cat si informal
 • asigurarea accesului la formare profesionala continua a adultilor
 • sprijinirea accesului pe piata muncii a tinerilor absolventi
 • sprijinirea activitatilor si proiectelor administratiei publice, a autoritatilor si institutiilor publice
 • promovarea raspunderii sociale corporatiste
 • promovarea si dezvoltarea culturii antreprenoriale
 • promovarea si dezvoltarea sportului si activitatilor sportive
 • promovarea si dezvoltarea activitatilor recreative
 • promovarea si sprijinirea artistilor
 • promovarea si sprijinirea jurnalismului si a activitatilor jurnalistice
 • promovarea si sprijinirea activitatilor legate de statutul Romaniei de tara membra a Uniunii Europene
 • promovarea si sprijinirea activitatilor de integrare si cooperare europeana si internationala
 • dezvoltarea zonelor rurale și a celor defavorizate
 • responsabilizarea şi creşterea participării active a cetăţenilor pentru a contribui la dezvoltarea comunităţii;
 • promovarea drepturilor pacienților și sprijinirea acestora
 • dezvoltarea resurselor umane;
 • promovarea învăţării pe tot parcursul vieţii;
 • dezvoltarea comunităţilor locale prin promovarea spiritului comunitar şi dezvoltarea capacităţii de autoorganizare şi autosusţinere a comunităţilor;
 • dezvoltarea capacităţii organizaţiilor implicate în procesul de dezvoltare economică şi socială,
 • consolidarea sectorului neguvernamental;
 •  promovarea dezvoltării economice sustenabile la nivel local şi regional;
 •  dezvoltare economică locală;
 • derularea activitatilor de tineret cu caracter educational, cultural, religios, sportiv, de divertisment, ecologic, turistic, umanitar si caritativ
 • dezvoltarea de relatii cu institutii si organizatii din tara si din strainatate;
 • colaborare bazate pe parteneriat cu instituții publice, organizatii civice, economice si politice, institutii de invatamant
 • promovarea și sprijinirea autoritaților locale și naționale să formuleze strategii în desfașurarea activitatilor de interes comunitar
 • diminuarea dezechilibrelor economice, sociale, cultural și de mediu
 • iniţierea şi desfăşurarea oricăror alte activităţi pe care Adunarea Generala le consideră necesare pentru  îndeplinirea scopului Asociaţiei Global Inclusion.
 • protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cât și crearea condițiilor integrării depline a persoanelor cu dizabilități din România la toate nivelurile vieții comunitare: social, profesional, educațional, cultural, sportiv etc

Asociatia_agi@yahoo.com