Președintele Comisiei de apărare, Dorel Căprar prezent la Conferința regională privind managementul situaților de criză, organizată de către Misiunea OSCE în Republica Serbia

Dorel Căprar

În perioada 7-9 decembrie, președintele Comisiei de apărare, deputatul Dorel Căprar, alături de domnul deputat Alexandru Andrei, participă la Conferința regională privind managementul situaților de criză, organizată la Belgrad de către Misiunea OSCE în Republica Serbia. 

Conform informării venite din partea Comisiei, acest format de lucru, la nivelul comisiilor parlamentare care au în portofoliu afacerile interne, permite exprimarea punctului de vedere al Legislativului, oferind, în același timp, oportunitatea de a identifica provocări comune și a face schimb de bune practici pentru a îmbunătăți răspunsul la situațiile de criză. Reprezentanții statelor participante au făcut referiri la sistemele naționale de management al situaților de urgență, precum și la utilitatea existenței unor mecanisme regionale și internaționale de asistență.
În acest context, Căprar a prezentat sistemul național de gestionare a situațiilor de urgență, situația cooperării la nivel local și național, precum și viziunea României pentru continua adaptare la noile provocări în acest domeniu.

   ”Luând în considerare faptul că vulnerabilitățile pot fi un factor de risc mai mare decât dezastrul în sine, am subliniat importanța măsurilor preventive și a intensificării cooperării regionale, urmând câteva linii directoare pentru construirea rezilienței comunităților. Astfel, este necesară clarificarea rolului și responsabilităților autorităților naționale, îmbunătățirea legislației, alocarea adecvată de resurse care să permită protecția infrastructurii critice și dezvoltarea unor capabilități adaptate, încheierea unor acorduri de cooperare regională pentru a avea un cadru legal de elaborare a unor proceduri comune de lucru, organizarea unor activități de intervenție comună pentru gestionarea crizelor și exerciții de instruire și pregătire, precum și definirea unor politici de diseminare a informațiilor și creștere a gradului de conștientizare și pregătire a populației în caz de urgență.
Considerând că trebuie să fim implicați în orice formă de cooperare pentru a oferi asistență celor care se confruntă cu dezastre majore, suntem dispuși să ne alăturăm eforturilor comune de îmbunătățire a capacităților de răspuns și recuperare, precum și de mitigare a victimelor și riscurilor care pot surveni în urma unor situații de urgență.” a declarat președintele comisiei de apărare din Camera Deputatilor, Dorel Căprar.

ecopolitic.ro