Termocentralele între securitatea energetică a României și protecția mediului

    Conform unui articol publicat în Mesagerul Energetic, Cristinel Buzdună, membru al comisiei nationale pe energie a PNL, a dat o serie de explicații și a făcut o analiză cu privire la rolul important al centralelor termoelectrice pentru securitatea energetică a României, impactul asupra mediului și mixul energetic.

  • Rol important pentru securitatea în furnizarea continuă cu energie electrică a SEN

     Domnul Buzdună a precizat la începutul articolului că, deşi există o politică de diminuare a numărului echipamentelor convenţionale de producere a energiei electrice din cauza impactului negativ asupra mediului şi înlocuirea lor cu diverse sisteme regenerabile, această formă de producere de energie joacă un rol important pentru securitatea în furnizarea continuă cu energie electrică a SEN.

     Mai mult decât atât,membrul comisiei nationale pe energie a PNL, Cristinel Buzdună a mai precizat că ”orice întrerupere în alimentarea cu energie electrică are impact major asupra creşterii economice, stabilităţii şi prosperităţii cetăţenilor. Încă de la instalarea primelor echipamente termoenergetice în ţara noastră au avut un aport principal în generarea de energie electrică, încălzirea urbană şi alimentarea cu abur tehnologic pentru industrie.”

”Aceste grupuri termoenergetice sunt de diferite puteri de la 330MW până la cele mai mici după licenţe din Franţa, URSS, Germania, Cehoslovacia şi România. În anul 1990 în România 73% din puterea instalată o reprezentau centralele termoelectrice şi 83% din producţia anuală era din această sursă iar în 2015 48% din puterea instalată dar producţia anuală reprezintă peste 43% ceea ce arată că aceste grupuri sunt încă o componentă importantă pentru sistemul energetic naţional.

    Din producţia totală de energie electric de 64,57 TWh pe 2015, 27,87 TWh provine din sisteme convenționale din care 18,37 TWh cărbune şi 9,498 TWh hidrocarburi.

  • Avantajul grupurilor termoenergetice (termocentralele) constă în funcţionarea în cogenerare adică generarea simultană de energie electrică şi energie termică, aceasta din urmă este distribuită pentru încălzire şi preparare de apă caldă menajeră în sistem centalizat a oraşelor din proximitate.

     Peste 80% din grupurile termoenergetice din cele existente care folosesc combustibili fosili şi-au depăşit durata de exploatare, ele având în continuare un rol important în generarea de energie electrică chiar dacă acestea antrenează costuri suplimentare pentru flexibilitatea în ceea ce priveşte disponibilitatea de injectare a energie electrice în SEN.

     Majoritatea echipamentelor termoenergetice din ţara noastră au fost supuse de-a lungul timpului diferitelor modernizări/retehnologizări din punct de vedere mecanic dar pentru reducerea impactului asupra mediului doar 10% au instalaţii performante de desulfurare de denoxificare şi de captare a funinginii din gazele de ardere drept urmare celelalte se află la valori maxim admisibile de UE cu impact asupra schimbărilor climatic riscând să fie închise.

  • mix energetic sustenabil

     Decarbonarea sistemului energetic românesc este un deziderat care poate fi atins nu prin eliminarea totală a termocentralelor care ar vulnerabiliza alimentarea cu energie antrenând nişte costuri considerabile prin importarea de energie sau creşterea rezervei de putere pentru a elimina riscul de întrerupere în alimentare, ci printr-un mix energetic sustenabil.

  • România trebuie să construiască un sector energetic flexibil, eficient şi nepoluant de aceea principalele obiective pentru ţara noastră este să respecte angajamentele în calitate de membru UE conform Acquis-ului European în ceea ce priveşte energia , adică până în anul 2020 îmbunătăţirea eficienţei energetic cu 20%, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 20% şi 20% ponderea energiei din surse regenerabile.

    Cererea de energie electrică va urmări nevoia tot mai crescândă a omului modern odată cu îmbunătăţirea calităţii vieţii acestuia şi trendul ponderii energiei provenite din metode convenţionale va scădea odată cu evoluţia tehnologiei din domeniu (productie-stocare).”

ecopolitic.ro/mesagerul energetic