CCR: Sursa de finanţare a tichetelor de sportiv – lipsită de un caracter obiectiv şi real (motivare)

Curtea Constituţională consideră că la adoptarea actului normativ care completează Legea educaţiei fizice şi sportului şi prevede introducerea tichetelor pentru sportivii de performanţă s-a avut în vedere o sursă de finanţare ‘lipsită de un caracter obiectiv şi real’. În motivarea deciziei prin care a fost admisă o obiecţie de neconstituţionalitate, publicată joi pe site-ul CCR, se arată că iniţiatorii propunerii au menţionat că sursa de finanţare este asigurată din valoarea accizei pentru alcool şi băuturi alcoolice ce revine Ministerului Tineretului şi Sportului pentru susţinerea activităţii sportive. Însă la momentul înregistrării iniţiativei legislative la Senat în vederea dezbaterii, pe 5 mai 2020, sursa de finanţare nu mai exista, deoarece prevederile respective fuseseră abrogate prin OUG 114/2018. ‘În aceste condiţii, neîndeplinirea obligaţiei solicitării fişei financiare conduce la concluzia că la adoptarea legii s-a avut în vedere o sursă de finanţare lipsită de un caracter obiectiv şi real, astfel încât au fost încălcate prevederile constituţionale cuprinse în art. 138 alin. (5) referitoare la stabilirea sursei de finanţare. Cheltuielile preconizate prin textele de lege criticate grevează asupra bugetului de stat, iar adoptarea lor ar fi fost posibilă doar după stabilirea sursei de finanţare în condiţiile Legii fundamentale şi după solicitarea fişei financiare de la Guvern’, se explică în motivare. CCR consideră că neîndeplinirea obligaţiei iniţiatorilor de a solicita Guvernului fişa financiară demonstrează că între Parlament şi Guvern nu a existat un dialog real cu prilejul adoptării legii, iar Legislativul ‘a decis asupra majorării unor cheltuieli bugetare întemeindu-se pe o sursă de finanţare lipsită de un caracter real, obiectiv şi efectiv’. Pe 16 decembrie 2020, Curtea Constituţională a admis obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Guvern şi a constatat că Legea pentru completarea Legii educaţiei fizice şi a sportului nr. 69/2000 este neconstituţională, în ansamblul său.

Sursa: PRESSONLINE