Ce pensionari trebuie să depună Declaraţia Unică

Pensionari

Termenul pentru depunerea Declaraţiei Unice ar putea fi data de 3 iulie 2019, nu 15 martie cum era până de curând, obligativitatea depunerii acesteia privindu-i şi pe unii pensionari, anunță Adevărul.ro.

Declaraţia Unică vizează toate persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente, din drepturi de proprietate intelectuală (cu excepţia celor pentru care impozitul se reţine la sursă), cedarea folosinţei bunurilor (chirii), activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, piscicultură, silvicultură, transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare sau venituri din alte surse.

Concret, orice pensionar care obţine şi alte venituri în afara pensiei, cum ar fi activităţi agricole sau închirierea unor imobile, ori au vândut titluri de stat sunt obligaţi să depună Declaraţia Unică online, în Spaţiul Privat Virtual, până la data de 31 iulie, aşa cum a propus recent Ministerul Finanţelor.

Plafonul peste care trebuie depuse aceste Declaraţii Unice este acelaşi ca şi în cazul persoanelor fizice care obţin venituri extrasalariale, respectiv echivalentul a 12 salarii minime brute garantate în plată (24.960 lei).

Pensionarii vor depune Declaraţia Unică dacă depăşesc acest plafon şi vor plăti obligatoriu impozitul de venit de 10% şi asigurările de sănătate, încă 10%, nemaiplătind şi contribuţia pentru pensii (25%).  

De manționat faptul că toți contribuabilii care au depus până la 31 iulie 2018 Declaraţia Unică, beneficiază de o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit aferent anului 2018 şi plătit integral până la 31 iulie 2019.

Declaraţia Unică poiate fi descărcată AICI.