Guvernul pregătește o infuzie de capital de 750 milioane de euro în economia României – Ajutoare de stat pentru investiţii strategice

Guvern

Schema de ajutor de stat va fi implementatã de Ministerul Finanțelor(MF) și va beneficia de un buget total de 3.750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 750 milioane de euro.Bugetul mediu anual al schemei este de 750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 150 milioane de euro. Acordurile de finanțare vor fi emise în perioada 2021-2025, iar plata ajutorului de stat se va realiza în intervalul 2022-2030, s-a precizat într-un comunicat al MF.

Bugetul estimat de 750 de milioane de euro are în vedere demararea unei unităţi noi sau diversificarea unei unităţi, în sectoarele economice care implică realizarea de produse cu valoare adăugată mare, cum sunt: fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, fabricarea de aeronave şi nave spaţiale, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice.

  • Ministerul Finanţelor a elaborat proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru stimularea investiţiilor strategice pentru noi activităţi economice în valoare de cel puţin 500 milioane lei.

”Obiectivul schemei de ajutor de stat este dezvoltarea regionalã prin realizarea de investiþii inițiale pentru noi activitãți economice ale cãror costuri eligibile sunt în valoare de cel puțin 500 milioane lei, fiind elaboratã în acord cu Orientãrile comunitare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2014 – 2020.

Comparativ cu celelalte scheme de ajutor de stat administrate în prezent de Ministerul Finanțelor sau de alte autoritãți din România, noua schemã de ajutor de stat vizeazã atragerea de investiții în sectoarele economice considerate strategice datoritã nivelului considerabil al investițiilor implicate.

Lansez o invitație deschisã la consultare publicã cãtre toți partenerii de dialog care doresc sã contribuie la operaționalizarea acestei noi scheme de ajutor de stat menitã sã atragã investiții strategice în noi tehnologii și inovare, cu cheltuieli eligibile de cel puțin 100 de milioane de euro. Pentru o dezvoltare economicã durabilã, România are nevoie de know-how specializat și de investiții greenfield în facilitãți de producție din domenii strategice, precum produse electronice, aparate medicale, aeronave, care genereazã valoare adaugatã mare și asigurã o creștere a competitivitãții țãrii noastre pe piețele internaționale„, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

În cadrul acestei scheme, pot fi finanțate cu ajutor de stat investițiile inițiale cu cheltuieli eligibile în valoare de cel puțin 500 milioane lei (aproximativ 100 mil. euro) constând în demararea unei unitãți noi sau diversificarea unei unitãți, în sectoarele economice care implicã realizarea de produse cu valoare adãugatã mare, cum sunt: fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, fabricarea de aeronave și nave spațiale, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, aparate și instrumente medicale și stomatologice etc.

Implementarea schemei de ajutor de stat va ajuta la depãșirea efectelor crizei economice produse de pandemia de Covid-19 prin creșterea competitivitãții și realizarea unor transferuri de tehnologie de ultimã orã și know-how în economia româneascã. Acestea vor contribui atât la creșterea capacitãții productive, cât și la creșterea nivelului exporturilor la nivelul întregii economii, prin atragerea marilor companii cu o prezențã globalã în sectoarele economice strategice, care activeazã deja în Uniunea Europeanã, dar și pe cele din afara acesteia și care, prin investițiile efectuate în economia româneascã, doresc sã activeze în interiorul Uniunii Europene.

Ajutorul de stat se acordã sub formã de sume nerambursabile pentru finanțarea  costurilor cu active corporale și necorporale, precum și a costurilor privind construcțiile, aferente investiției inițiale, în limita intensitãții maxim admisibile, în prezent stabilitã prin H.G. nr. 517/2014, cu modificãrile și completãrile ulterioare.

Schema de ajutor de stat va fi implementatã de Ministerul Finanțelor și va beneficia de un buget total de 3.750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 750 milioane de euro. Bugetul mediu anual al schemei este de 750 milioane de lei, respectiv echivalentul a aproximativ 150 milioane de euro. Acordurile de finanțare vor fi emise în perioada 2021-2025, iar plata ajutorului de stat se va realiza în intervalul 2022-2030.

Comisia Europeanã va fi notificatã cu privire la fiecare proiect de investiții cu cheltuieli eligibile peste valoarea de 50 milioane de euro, iar acordurile pentru finanțare vor fi emise numai dupã obținerea Deciziei de autorizare.”, scrie MF în comunicat.

  • Proiectul de act normativ, însoțit de Nota de fundamentare, a fost publicat pentru consultare publicã pe site-ul ministerului, la secțiunea Transparențã decizionalã – Proiecte acte normative. Toți cei interesați pot transmite eventuale propuneri, sugestii sau opinii la adresa: publicinfo@mfinante.ro.