marți, iunie 28, 2022

Inițiativă importantă de schimbare a legii consumului: șeful comisiei SIE, Mihai Weber propune ca toate produsele importate în țara noastră să aibă obligatoriu instrucțiuni în limba română

Toate produsele importate în România ar putea avea etichete și instrucțiuni de folosire în limba română, conform unui proiect legislativ depus la Senat de către deputatul Mihai Weber, președintele comisiei de control al SIE. Proiectul face referire mai ales la mașini, calculatoare, jocuri, telefoane mobile, care vor cuprinde meniul și instrucțiunile de folosire și exploatare în limba română.

Deputatul PSD, Mihai Weber a depus la Senat propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului care a fost înregistrată la Senat pentru dezbatere în data de 28 martie. Actul normativ prevede că indiferent de țara de origine, produsele aduse în țara noastră de comercianți să fie însoțite de documente/carte tehnică/meniu/instrucțiuni de folosire în limba română, documente care vor fi traduse în țara noastră.

Mihai Weber“Prin aceste modificări, consumatorii vor fi protejați față de situațiile care pot apărea în urma achiziționării unor produse și utilizării în mod defectuos datorită neînțelegerii sau înțelegerii parțiale a setărior sau indicațiilor afișate în altă limbă decât limba română”, a sustinut Weber, inițiatorul acestui proiect.

        Actul normativ se află în dezbatere publică la Senat, care este prima cameră sesizată. Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților, forul decizional, prevederile vor fi aplicate pentru produsele fabricate după data intrării în vigoare, cele aflate în stoc la acea dată fiind comecializate până la epuizarea stocului.

“Art. 53 – Se completează cu două alineate noi, alin. (2) și (3):

(1) Pentru produsele de folosință îndelungată, acestea trebuie să fie însoțite de certificatul de garanție și, dacă reglementările în vigoare prevăd, de declarația de conformitate, precum și de cartea tehnică ori de instrucțiunile de folosire, instalare, exploatare, întreținere, eliberate de către producător, conform prevederilor legale.

(2) Documentele de însoțire prevăzute la alin. (1) sunt redactate obligatoriu în limba română, indiferent de țara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi.

(3) Toate produsele electronice și electrocasnice trebuie să aibă meniul și setările produsului în limba română, indiferent de țara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi. Consolele de jocuri, calculatoarele, telefoanele mobile, jocurile și softurile acestora trebuie să fie și în limba română, indiferent de țara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi. Mașinile și utilajele care au calculator de bord, GPS sau alte facilități electronice trebuie să aibă meniul și setările în limba română, indiferent de țara de origine a acestora, fără a exclude prezentarea acestora și în alte limbi.”

Către,

BIROUL PERMANENT AL

SENATULUI 

În conformitate cu prevederile art. 74 din Constituţia României şi ale art. 88 din Regulamentul Senatului, înaintez alăturat, în vederea dezbaterii şi adoptării, Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului.

Iniţiator,

Mihai Weber – deputat P.S.D. Circumscripţia electorală nr.20, Gorj

 

codul consulmului”E X P U N E R E   D E   M O T I V E

          Tendința de diversificare a produselor și serviciilor existente pe piață, precum și de interesul deosebit acordat protecției consumatorilor, impune adoptarea unor modificări la legea existentă pentru a garanta utilizarea facilă a produselor de către utilizator și pentru a ne alinia la dispozițiile asemănătoare din alte țări membre ale Uniunii Europene.

          Prin aceste modificări consumatorii vor fi protejați față de situațiile care pot apărea în urma achiziționării unor produse și utilizării în mod defectuos datorită neînțelegerii sau înțelegerii parțiale a setărilor sau indicațiilor afișate în altă limbă decât limba română.

          Obligativitatea folosirii limbii române de către toți producătorii, va reprezenta și o oportunitate pentru piața muncii, fiind necesarea angajărea unui număr mare de  români care să traducă aceste informații în limba română.

          Față de cele expuse anterior, propun modificarea art. 53 din Legea              nr. 296/2004 prvnd Codul consumului în sensul insituirii acestei cerinţe, dar şi introducerea unei norme imperative care stableşte ca de la data intrării în vigoare a acestei modificări legislative obligarea tuturor comercianțiilor de a respecta cerinţa de traducere  pentru toate produsele fabricate ulterior.

Iniţiator, Mihai Weber – deputat P.S.D. Circumscripţia electorală nr.20, Gorj”, s-a precizat în expunerea de motive a inițiatorului.

                                 

 

 

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner