Iohannis a promulgat modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice

klaus-iohannis semneaza

Preşedintele Iohannis a promulgat, marţi, actul normativ pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2020 privind modificarea şi completarea Legii muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003.

Actul normativ are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 311/2003, în sensul instituirii unor măsuri privind gestionarea bunurilor proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice de către muzeele şi colecţiile aflate în proprietate publică, transformării excepţiei privind înfiinţarea ca unităţi fără personalitate juridică a muzeelor şi colecţiilor publice în regulă, stabilirii categoriilor de cheltuieli ce se pot efectua de către muzeele şi colecţiile publice, precum şi a modalităţii de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de Legea nr. 311/2003.

‘Cultele recunoscute de stat susţin propriile muzee şi colecţii publice şi pot beneficia în acest scop de sprijin financiar şi logistic din partea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, conform prevederilor legale în vigoare’, prevede legea.

Actul normativ stipulează că muzeele şi colecţiile de drept public pot primi şi gestiona bunuri specifice activităţii desfăşurate de către acestea, de la persoane fizice şi juridice de drept privat, în condiţiile dreptului comun. De asemenea, muzeele şi colecţiile publice de importanţă naţională de drept public ce au în administrare bunuri sau colecţii publice aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice se organizează şi funcţionează în baza hotărârii de Guvern şi a acordului încheiat cu titularul dreptului de proprietate privată.

‘Prin excepţie de la regula prevăzută (…), în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, al instituţiilor publice şi al întreprinderilor publice pot fi organizate şi pot funcţiona muzee şi colecţii publice ca unităţi fără personalitate juridică, a căror organizare este stabilită prin acte administrative specifice. Prin excepţie (…), prin actele administrative specifice prevăzute (…) se

stabileşte şi modalitatea de finanţare a muzeelor şi colecţiilor publice care funcţionează ca unităţi fără personalitate juridică’, mai prevede actul normativ.

Legea mai stabileşte că muzeele şi colecţiile de drept public pot efectua cheltuieli, potrivit dreptului comun, din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru administrarea, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a bunurilor încredinţate, potrivit dreptului comun, de către persoane fizice şi juridice de drept privat.

Contravenţiile se constată, iar sancţiunile se aplică de specialişti ai direcţiilor pentru cultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, împuterniciţi ca atare prin ordin al ministrului Culturii, mai prevede actul normativ.

De asemenea, preşedintele Iohannis a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

‘Bunurile din patrimoniul cultural naţional, cu excepţia acelora care nu pot fi reevaluate potrivit standardelor internaţionale de evaluare, vor fi reevaluate de către experţi autorizaţi de Ministerul Culturii pentru domeniul de autorizare corespunzător sau de către evaluatori autorizaţi conform reglementărilor legale în vigoare’, prevede această lege.