sâmbătă, ianuarie 22, 2022

Ministerul Apărării Naționale a organizat o conferință internațională dedicată problematicii de gen

Ministerul Apărării Naționale a organizat joi conferința internațională de promovare a dimensiunii de gen cu tema „Egalitatea de gen la 20 de ani de la adoptarea Rezoluției Consiliului de securitate al ONU 1325 privind Femeile, Pacea şi Securitatea. Impactul acesteia asupra sectorului securității și apărării”.

Evenimentul, organizat în sistem de videoconferință, s-a desfășurat sub egida Procesului Reuniunilor Miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM) și s-a înscris în ansamblul de acțiuni întreprinse de România, în calitate de națiune-lider, pentru continuarea dezvoltării proiectului „Femei Lider în domeniul Securității și Apărării”. Țara noastră este, după 2017, pentru a doua oară gazda unei conferințe internaționale dedicată promovării egalității de gen.

„Această aniversare are loc într-un an cu dublă semnificaţie – 75 de ani de la semnarea Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite şi 65 de ani de când România a devenit stat membru al organizaţiei”, a spus secretarul de stat Simona Cojocaru, șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale din cadrul MApN.

Secretarul de stat a precizat că, în baza cadrului legal naţional, MApN promovează şi sprijină accesul echitabil şi echilibrat pentru femei şi bărbaţi la toate nivelurile ierarhice, fie că este vorba despre personalul militar sau civil, la poziţii de conducere sau de execuţie, în deplină concordanţă cu procedurile de selecţie bazate pe performanţă. „Aşadar, nu există restricţii privind participarea şi selecţia femeilor pentru posturile din cadrul ministerului, inclusiv în cadrul misiunilor permanente ale Reprezentanţelor Militare ale României la organizaţiile internaţionale sau la misiunile temporare în cadrul structurilor de comandă şi execuţie dislocate în afara teritoriului national”, a concluzionat șeful Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale.

La conferință au participat experți din statele membre ale SEDM – Albania, Bulgaria, Bosnia şi Herțegovina, Croația, Georgia, Grecia, Italia, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Slovenia, Serbia, Turcia, SUA, Ucraina, reprezentanți ai ONU, NATO și ai Centrului pentru cooperare în domeniul securității din sud-estul Europei (RACVIAC).

De asemenea, la eveniment au luat parte reprezentanți ai instituțiilor publice care au contribuit la elaborarea documentelor programatice pe problematica de gen, respectiv Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, precum și reprezentanți ai societății civile.

Conferința a constituit o oportunitate de reafirmare, pe plan internațional, a rolului femeii în prevenirea şi soluționarea conflictelor militare, în promovarea păcii şi securității, precum şi în procesul de luare a deciziei politice şi militare.

În același context, al activităților organizate pe plan național pentru marcarea a 20 de ani de la adoptarea Rezoluției 1325, au fost lansate public Strategia națională și Planul Național de Acțiune privind implementarea Rezoluției 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, Femeile, pacea și securitatea, pentru perioada 2020-2023, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2020.

La sediul MApN, cele două decenii de la adoptarea Rezoluției ONU privind Femeile, Pacea şi Securitatea, au fost marcate miercuri, 4 noiembrie, prin acordarea denumirii de „Smaranda Brăescu” (prima femeie parașutist cu brevet din România, campioană europeană și mondială la parașutism) sălii de conferințe a Departamentului pentru politica de apărare, planificare și relații internaționale a MApN. De altfel, la nivelul Statului Major al Apărării, al structurilor centrale ale MApN, al categoriilor de forțe ale armatei, al comandamentelor de armă și al instituțiilor militare de învățământ vor fi identificate spații destinate activităților comune (aule, biblioteci, săli de curs etc.) care vor primi numele unor personalități feminine marcante, reprezentative pentru zona, orașul sau județul unde se află sediul unității militare.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner