Ministerul Dezvoltării: 51 de autobuze electrice pentru transportul public urban din Alba Iulia, Buzău, Constanţa şi Ploieşti

sursa foto: Pixabay

Transportul public de călători din municipiile Alba Iulia, Buzău, Constanţa şi Ploieşti se va desfăşura în condiţii moderne, cu autobuze electrice, ca urmare a finalizării de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA) a procedurii de atribuire a achiziţiei publice (fără contestaţii) pentru 51 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes.

Procedura a fost împărţită în 4 loturi, fiecărui municipiu fiindu-i repartizate autobuze electrice, staţii de încărcare rapidă şi staţii de încărcare lentă. Astfel:

* municipiul Alba Iulia – 13 autobuze electrice de cca. 12 m, destinate transportului public urban de călători în relief de şes, 4 staţii de încărcare rapidă şi 13 staţii de încărcare lentă; oferta declarată câştigătoare a fost de 34.221.733 lei fără TVA.

* municipiul Buzău – 9 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes, 3 staţii de încărcare rapidă şi 9 staţii de încărcare lentă; oferta declarată câştigătoare a fost de 24.893.100,50 lei fără TVA.

* municipiul Constanţa – 20 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes, 5 staţii de încărcare rapidă şi 20 de staţii de încărcare lentă; oferta declarată câştigătoare a fost de 55.327.953,30 lei fără TVA.

* municipiul Ploieşti – 9 autobuze electrice de cca. 12 m destinate transportului public urban de călători în relief de şes, 3 staţii de încărcare rapidă şi 9 staţii de încărcare lentă; oferta declarată câştigătoare a fost de 24.200.262 lei fără TVA.

Finanţarea proiectului este asigurată de MLPDA, prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiţii 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectivul specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.