Ministerul Dezvoltării: Peste 300 de unităţi sanitare vor fi construite, modernizate şi dotate de

spital interior

326 de unităţi sanitare vor fi construite, modernizate şi dotate de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei (MLPDA), prin Compania Naţională de Investiţii.

Ministrul Ion Ştefan a semnat ordinul pentru completarea listei-sinteză a obiectivelor incluse în Subprogramul „Unităţi sanitare”, venind, astfel, în sprijinul comunităţilor locale care nu au acces la servicii medicale moderne, la standarde europene.

„Obiectivul principal al Guvernului României în domeniul sănătăţii îl constituie asigurarea unor servicii de sănătate de o calitate şi o accesabilitate superioară pentru toţi cetăţenii, iar creşterea calităţii serviciilor medicale presupune optimizarea tuturor componentelor legate de acestea, de la infrastructură şi dotare până la actul medical propriu-zis, de la management şi sisteme informatice până la respectarea drepturilor pacientului”, a precizat Ștefan.

În acord cu acest obiectiv, MLPDA contribuie la dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi accesul la serviciile medicale pentru cetăţenii atât din mediul rural, prin construirea şi dotarea unor dispensare medicale, cât şi din oraşe şi municipii, unde vor fi derulate lucrări de extindere, reabilitare, consolidare, eficientizare energetică, amenajare, modernizare şi dotare a unor unităţi spitaliceşti (spitale, ambulatorii, complexe balneare, baze de tratament) specializate în servicii de urgenţă, chirurgie, pediatrie, neurologie, radioterapie, psihiatrie, pneumologie, reumatologie, balneologie etc.