Ministerul Sănătății a extins lista de medicamente compensate și gratuite

ministerul_sanatatii

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul a aprobat joi Hotărârea privind completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Documentul vizează introducerea în lista de medicamente gratuite și compensate a unui număr de cinci molecule inovative destinate pacienților cu scleroză multiplă, cu afecțiuni reumatologice și gastroenteororlogice, dar și pacienților cu boli rare.

Medicamentele sunt incluse condiționat, în baza contractelor cost volum încheiate.

Valoarea maximă a acestor contracte urmează a fi suportată din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) și este de 47,8 milioane lei pe perioada de 12 luni de derulare a acestora.