vineri, decembrie 2, 2022

Ministerul Turismului, apel la respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte derularea de achiziţii prin intermediul grantului pentru capital de lucru IMM AGRI-FOOD

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului atrage atenţia asupra obligaţiei de a respecta legislaţia în domeniu, în ceea ce priveşte derularea de achiziţii prin intermediul grantului pentru capital de lucru, primit de către beneficiarii programului IMM AGRI-FOOD.

Dosarul achiziţiei trebuie să cuprindă documentele întocmite/primite de beneficiar, potrivit legislaţiei în vigoare, în baza căreia a fost derulată procedura de achiziţie, respectiv:

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Pentru actele adiţionale încheiate la contractele de achiziţie, indiferent dacă acestea au sau nu impact financiar, vor fi urmate aceleaşi etape de întocmire şi depunere a documentelor, la fel ca în cazul contractului iniţial. Dosarul de achiziţie va cuprinde documentele justificative în baza cărora a fost încheiat actul adiţional. Pe parcursul derulării procedurilor de achiziţii, benficiarii au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a preveni, identifica şi remedia situaţiile de conflict de interese.

Important: Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor legislaţiei naţionale/ europene aplicabile în domeniul achiziţiilor conduce la aplicarea de corecţii financiare/reduceri procentuale, conform legislaţiei în vigoare.

Astfel, beneficiarii vor folosi platforma beneficiar.fonduri-ue.ro pentru achiziţionarea următoarelor bunuri/servicii/lucrări efectuate dupa încheierea contractului de finanţare şi dacă valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute de art. 7 alin. (5) din lege 98/2016, respectiv:

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri necesare activităţii curente/operaţionale desfăşurate de beneficiari;
d) cheltuieli privind achiziţia de servicii necesare activităţii curente/operaţionale, cu excepţia serviciilor de consultanţă;
e) cheltuieli privind achiziţia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activităţii curente/operaţionale;
f) cheltuieli privind achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, tehnologii necesare reluării activităţii curente/operaţionale.

spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Campanii publicitare
    sales banner