Mirela Furtună(PSD), interpelare adresată ministrului Mediului: Ce măsuri va lua actualul ministru al Mediului pentru a proteja pădurile României(…)vor fi protejate de actualul Guvern?

Mirela Furtună
Foto: facebook.com/mirelafurtuna

”Pădurile României vor fi protejate de actualul Guvern?Am vrut să știu ce măsuri va lua actualul ministru al Mediului pentru a proteja pădurile României. Va acționa indiferent ca fostul ministru sau va lua măsurile necesare?”, sunt întrebările pe care i le-a adresat noului ministru al Mediului,  deputatul PSD Mirela Furtună.

  • Parlamentarul a precizat în comunicatul de presă, că i-a adresat o întrebare domnului ministru Tanczos Barna, care conține și o soluție.

”L-am informat pe această cale că în ședința Camerei Deputaților din data de 23 aprilie 2020 a fost adoptat proiectul de Lege privind gospodărirea durabilă a pădurilor României (Legea 57/2020), prin care a fost interzis exportul de bușteni și de lemn rotund, pe o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2021, în spațiul extracomunitar.

Forma inițială a proiectului prevedea interzicerea comercializării buștenilor și a lemnului rotund atât în spațiul extracomunitar, cât și în spațiul comunitar. Această prevedere intră în contradicție cu politicile interne ale Uniunii Europene cu privire la libera circulație a mărfurilor, astfel cum prevede Tratatul privind funționarea Uniunii Europene (TFUE), precum și Regulamentul (UE) 955/2010.

Efectele acestei legi sunt limitate, deoarece majoritatea lemnului neprelucrat merge către statele membre UE. Numai o restricționare a exportului de lemn neprelucrat, în cadrul UE, pe o perioadă ce câțiva ani, ne va da posibilitatea să implementăm un cadru legislativ coerent și să protejăm în mod real fondul forestier al României.”, a detaliat parlamentarul.

Deputatul PSD, având în vedere toate aceste elemente, precum și dorința de a proteja cât mai bine fondul silvic al României, i-a solicitat ministrului să-i răspundă la următoarele întrebări:

  1. Sunteți de aceeași părere cu predecesorul dumneavoastră, domnul ministru Costel Alexe, că interzicerea exportului în spațiul intracomunitar pe o perioadă determinată, de 2 ani, este nejustificată?

  2. Aveți în vedere demararea procedurilor necesare pentru obținerea unei derogări, în baza art.36 din Tratatul de funcționare a Uniunii Europene, pentru exportul de bușteni și lemn rotund în cadrul Uniunii Europene? Menționez că o astfel de derogare poate fi justificată de protejarea fondului silvic și asigurarea cantității de masă lemnoasă necesară pe plan intern. Puteți folosi și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, respectiv cazurile C2/90 Comisia vs Belgia și C-203/96 Chemische Afvalstoffen Dusseldorp BV vs Raad van State — Olanda.

  • ”Sunt convinsă că răspunsurile la cele două întrebări vor fi un barometru pentru intențiile reale ale noului ministru.”, a concluzionat parlamentarul în comunicat.