Nicuşor Dan doreşte înfiinţarea Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti

Primarul general, Nicuşor Dan, propune Consiliului General al Municipiului Bucureşti (CGMB) înfiinţarea Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti, serviciu public de interes local al Capitalei, persoană juridică de drept public.

„În scopul îndeplinirii cerinţelor impuse pentru încredinţarea în administrare a ariei naturale protejate, se propune înfiinţarea Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti, ca un serviciu public de interes local al Municipiului Bucureşti, cu personalitate juridică, de drept public, finanţat din subvenţii de la bugetul local al Municipiului Bucureşti şi din venituri proprii, cu un număr total de 20 de posturi, ţinând seama de structura minimă de personal de specialitate necesar administrării Parcului Natural Văcăreşti”, prevede proiectul de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de vineri, informează Agerpres.

Parcul Natural Văcăreşti a fost preluat în administrare de Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate în 2018. În august 2021, aceasta a anunţat deschiderea sesiunii 2 privind atribuirea în administrare a Parcului Natural Văcăreşti.

Potrivit hotărârii CGMB nr. 51/26 februarie 2021, Primăria Municipiului Bucureşti a depus la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate dosarul de candidatură pentru preluarea în administrare a Parcului Natural Văcăreşti.

Conform Raportului final de evaluare a dosarului emis de Comisia de evaluare a dosarelor de candidatură din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate, Primăria Municipiului Bucureşti a fost declarată eligibilă pentru încredinţarea în administrare a Parcului Natural Văcăreşti.

Proiectul de hotărâre aprobă organigrama cu 20 de posturi, dintre care trei de conducere, statul de funcţii, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare, potrivit căruia obiectul de activitate al noii entităţi constă în principal în administrarea Parcului Natural Văcăreşti, conform contractului de administrare încheiat cu Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate şi a legislaţiei specifice în vigoare.

Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti se va face din subvenţii de la bugetul local al Capitalei şi din venituri proprii.

Sediul administrativ al Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti va fi în Bucureşti, sectorul 4, strada Uioara, nr. 3, bl. M2, parter.

De asemenea, proiectul de hotărâre prevede reducerea numărului de posturi al Centrului pentru Tineret al Municipiului Bucureşti de la 41 la 36.