sâmbătă, iunie 10, 2023

Programul IMM Invest a fost prelungit de Guvern

Guvernul a aprobat ordonanţa de urgenţă elaborată de Ministerul Finanţelor care reglementează prelungirea valabilităţii până la 30 iunie 2022 a Programului IMM Invest, respectiv până la 30 iunie 2023 perioada în care poate fi efectuată plata grantului, şi majorează plafoanele reprezentând granturi ce pot fi acordate în cadrul Programului, în sectorul pescuitului şi acvaculturii, în domeniul producţiei primare de produse agricole, sectorul alimentar şi celelalte domenii de activitate.

Actul normativ aprobat în Guvern prevede un plafon de garanţii de stat pentru anul 2022 de 10 miliarde lei, din care 5 miliarde lei alocate subprogramului AGRO IMM INVEST. Bugetul schemei de ajutor de stat a fost majorat la 2,34 miliarde lei (473,90 milioane euro) pentru 48.726 de beneficiari.

Totodată, în conformitate cu prevederile Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19, vor creşte plafoanele reprezentând ajutor de stat la:

345.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii,

290.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole,

2.300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar, precum şi în celelalte domenii de activitate.

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) şi Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA (FGCR) vor acorda garanţii în cadrul subprogramului AGRO IMM Invest.

Solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul programului depuse până la data de 31 decembrie 2021 şi aflate în curs de analiză li se aplică prevederile legale aflate în vigoare la data depunerii lor, prin prelungirea de către Comisia Europeană a valabilităţii Cadrului temporar până la data de 30 iunie 2022.

De asemenea, prin actul normativ, se aprobă ca perioada de maximum 24 de luni privind salariul minim brut pe ţară să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2022. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, stabilit în condiţiile alin.(1) al art.164 din Legea nr.53/2003 poate fi aplicat pentru un salariat atât pentru contractele individuale de muncă nou încheiate, cât şi pentru contractele individuale de muncă aflate în derulare.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner