Proiect adoptat de Senat privind categoriile de persoane care nu beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei

Persoanele care sunt dovedite că în perioada 1945 – 1989 au deţinut cel puţin o demnitate sau o funcţie de conducere în cadrul organelor de conducere la nivel local, regional sau naţional ale PCR sau ale gărzilor patriotice nu beneficiază de prevederile Legii recunoştinţei, potrivit unui proiect adoptat marţi de Senat.

Proiectul, iniţiat de deputatul liberal Florin Roman, stabileşte categoriile de persoane care nu beneficiază de prevederile Legii 341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977.

Potrivit proiectului de act normativ, ‘persoanele care solicită eliberarea certificatului depun, odată cu cererea, o declaraţie pe propria răspundere, autentificată, că nu se încadrează în prevederile articolului menţionat, sub sancţiunea legii penale. Verificarea îndeplinirii condiţiilor legii, în scopul acordării titlurilor şi eliberării certificatelor reglementate prin lege, precum şi modalitatea de respingere a cererilor pentru acordarea calităţilor prevăzute de prezenta lege şi de anulare a certificatelor eliberate persoanelor care nu îndeplineau condiţiile prevăzute de lege la data eliberării certificatului, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi’.

‘În cazul anulării unui certificat, Secretariatul de stat va propune preşedintelui României retragerea titlului atribuit în baza acestuia. Contestaţiile împotriva actelor administrative de respingere a cererilor pentru acordarea calităţilor prevăzute de prezenta lege şi obţinerea certificatului, precum şi împotriva actelor administrative privind anularea certificatelor în condiţiile legii se soluţionează în instanţa de contencios administrativ’, stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, sediile asociaţiilor, ligilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului sau a unităţilor teritoriale şi pentru care există un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit în folosinţă gratuită a acestora, pe durata existenţei, iar sediile asociaţiilor, organizaţiilor, cluburilor şi fundaţiilor revoluţionarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum şi sediile federaţiilor şi uniunilor naţionale de revoluţionari constituite pană la 31 decembrie 2003 vor avea acelaşi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.

Iniţiatorul a stabilit, totodată, că organizaţiile care au deţinut, anterior intrării în vigoare a acestui proiect de act normativ, un astfel de sediu, dar l-au pierdut ca urmare a revendicării de către foştii proprietari vor primi în folosinţă gratuită un sediu corespunzător celui deţinut anterior.

Proiectul a fost trimis spre dezbatere Camerei Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Sursa: PRESSONLINE