Proiect MAI: Compartimentele de audit public intern constituite în cadrul Prefecturilor vor fi desfiinţate

Ministerul Afacerilor Interne supune dezbaterii publice un proiect de hotărâre a Guvernului care prevede desfiinţarea compartimentelor de audit public intern constituite în cadrul Prefecturilor, precum şi redistribuirea funcţiilor către alte structuri specializate.

‘Forma actuală de organizare a structurilor de audit public intern de la nivelul Instituţiilor prefectului nu asigură respectarea prevederilor art. 2 lit. f) şi art. 11 lit. a) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora această structură trebuie să fie constituită cu minimum doi auditori interni, ceea ce are implicaţii negative în realizarea unei supervizări corespunzătoare a misiunilor de audit, în vederea garantării îndeplinirii obiectivelor, asigurării calităţii şi dezvoltării profesionale a auditorilor interni’, se explică în nota de fundamentare a proiectului.

Direcţia de Audit Public Intern are în aria de responsabilitate 242 ordonatori de credite, fapt ce implică realizarea misiunilor şi activităţi de îndrumare şi coordonare la nivelul mai multor entităţi, printre care şi Instituţiile prefectului.

‘Pentru asigurarea conformităţii şi creşterii eficienţei funcţiei de audit public intern la nivelul Instituţiilor prefectului şi având în vedere faptul că structurile de audit constituite în cadrul instituţiilor sus menţionate au încadrate câte un singur auditor, fapt care contravine dispoziţiilor Legii nr. 672/2002, se impune desfiinţarea compartimentelor de audit public intern constituite, precum şi redistribuirea funcţiilor către alte structuri specializate din cadrul Instituţiilor prefectului, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare’, arată sursa citată.

Ulterior modificării organigramei-cadru, Direcţia de Audit Public Intern va prelua această activitate de la nivelul tuturor Instituţiilor prefectului, atât din perspectiva conformităţii cu legislaţia în vigoare, cât şi a creşterii calităţii misiunilor şi a asigurării unei depline independenţe a auditorilor.

‘Aplicarea procedurilor legale privind reorganizarea Instituţiilor prefectului se va realiza în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal’, se precizează în nota de fundamentare.

Modificarea organigramei-cadru de organizare a Instituţiei prefectului nu determină reducerea numărului de posturi, ci numai modificarea structurii posturilor repartizate, astfel încât funcţionarilor publici ce ocupă posturile de auditori să le fie puse la dispoziţie funcţiile publice nou înfiinţate cu respectarea prevederilor Codului administrativ.

‘Prin acest demers au fost avute în vedere şi principiile de economicitate, eficienţă, eficacitate, în condiţiile în care, dacă la nivelul Instituţiilor prefectului ar fi constituite şi încadrate funcţiile de auditor, în concordanţă cu prevederile legale menţionate mai sus, ar trebui să existe un număr de 84 de posturi de funcţionari publici de execuţie (auditori)’, indică sursa citată.

Sursa: PRESSONLINE