Senat: 1% din taxele percepute pentru organizarea jocurilor de noroc – venit al COSR

Senatul a adoptat, luni, în calitate de primă cameră sesizată, propunerea legislativă privind unele măsuri de sprijin financiar acordate Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), prin care 1% din taxele percepute pentru organizarea jocurilor de noroc se constituie în venit al COSR.

S-au înregistrat 130 de voturi ‘pentru’ şi două abţineri.

Potrivit propunerii legislative, amendată şi votată luni de Senat, 98,8% din taxele percepute pentru obţinerea licenţei de organizare a jocurilor de noroc şi autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc, taxele de acces şi alte taxe aferente se constituie venit la bugetul de stat, iar un procent de 1% din aceste taxe se constituie ca venit al COSR şi 0,2% ca venit al Comitetului Naţional Paralimpic.

‘Suma datorată COSR şi Comitetului Naţional Paralimpic se calculează de către plătitorii de taxe şi se declară în declaraţia fiscală depusă la ANAF, pe un rând distinct, iar plata acesteia se realizează între un cont de venituri deschis la Trezoreria statului pe seama COSR şi a Comitetului Paralimpic Român. Creanţele COSR reprezentând 1%, respectiv creanţele Comitetului Naţional Paralimpic reprezentând 0,2% din taxele de licenţiere autorizare, acces şi celelalte taxe reprezintă creanţe bugetare şi se administrează de către ANAF. Procedura de administrare a creanţelor inclusiv schimbul de informaţii necesar se stabileşte prin ordin comun al ministrului Finanţelor şi ministrului Tineretului şi Sportului’, prevede propunerea legislativă.

Iniţiatorii, un grup de parlamentari preponderent de la PNL, au explicat în expunerea de motive a propunerii legislative că, pentru a-şi îndeplini rolul şi misiunea, COSR trebuie să dispună de resurse financiare adecvate.

‘Pentru 2021, sumele alocate de la bugetul de stat sunt de 65 de milioane lei, în scădere faţă de cele aprobate prin legea bugetului de stat pe anul 2020, au fost de 69,6 milioane lei. COSR se confruntă cu mari dificultăţi financiare, iar pentru susţinerea adecvată a activităţii olimpice este necesară identificarea de surse de finanţare certe’, se arată în expunerea de motive.

Propunerea legislativă va fi dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

Sursa: PRESSONLINE