Drept la replică al Asociației Bankwatch România

Drept la replică al Asociației Bankwatch România

    Mai jos vom publica dreptul la replică cerut de către Ioana Ciuta, Energy Coordinator CEE Bankwatch Network.Precizăm că nu am intervenit în conținutul primit și îl vom posta în integralitate.

Domnule director Iulian Ionescu,

In urma afișării pe site-ul „ecopolitic.ro” a articolului nesemnat, cu titlul „ONG-uri suspecte de atentat la siguranța națională!”, vă solicit să publicați integral următorul „Drept la replică”, în conformitate cu prevederile legale:

În articolul prezentat ca anchetă jurnalistică pe care l-ați publicat în data de 27.09.2015, atribuiți o serie de suspiciuni ofensatoare și nefundamentate Asociației Bankwatch România și CEE Bankwatch Network, lansați informații ce lasă să se înțeleagă că Statul Ceh ar controla CEE Bankwatch Network, și prin urmare, Asociația Bankwatch România sau ca “anumite state” ar finanța activitățile celor două organizații.

Prin astfel de formulări, încercați să discreditați Asociația Bankwatch România, bazându-vă doar pe pure speculații, suspiciuni și analogii simpliste, de care dumneavoastră înşivă vă îndoiți în corpul articolului. Titlul articolului dumneavoastră face o acuzație, pe care ulterior în articol o mascați cu întrebarea “coincidență sau nu?”, neoferind în fapt nicio dovadă pentru acuzațiile că Statul Ceh sau compania CEZ se află în spatele acțiunilor în instanță ale Asociației Bankwatch România împotriva Complexului Energetic Oltenia. Faptul ca două instituții au sediul în același oraș nu înseamnă absolut nimic, iar speculațiile că cele două ar fi conectate sunt nefondate și de-a dreptul ridicole.

O simplă căutare pe site-ul CEE Bankwatch Network v-ar fi condus la rezulltatul că există numeroase luări de poziție împotriva companiei CEZ, prin vocea organizației membre din Cehia:

as bankw

În plus, prezumția că “anumite state” ar controla activitatea celor două organizații denotă o lipsă gravă de înțelegere a statutului și funcționării unei organizații neguvernamentale, non-profit și ne-afiliată politic, așa cum este cazul celor două asociații.

Speculațiile privind sursele de finanțare ale celor două organizații nu își au rostul, aceste informații fiind transparente si publice în rapoartele anuale disponibile online, pe site-urile respective.

În realitate, Asociația Bankwatch România este o organizație ce are drept misiune declarată reducerea poluării în sectorul energetic. Nu mai este demult un secret faptul că arderea cărbunelui este cea mai poluatoare sursă producere a energiei, ce emite în atmosferă dioxid de carbon, oxizi de azot, dioxid de sulf, pulberi, poluanți organici persistenți și o serie de metale grele – mercur, plumb, arsenic, cadmiu. Nici ca utilizarea cărbunelui presupune costuri de mediu, costuri sociale, precum și costuri de sănătate ridicate. Expunerea acestei realități pentru o informare, conștientizare și participare a publicului la luarea deciziei are loc pe căi legale, inclusiv acțiuni în justiție, și este susținută de propria determinare interioară a membrilor, de conștiință, și sprijinită financiar de insituții ce împărtăşesc valorile noastre, o astfel de valoare fiind asigurarea dreptului consituționnal la un mediu curat.

Asociația Bankwatch România nu a beneficiat de sprijin financiar de la nici o organizaţie, instituţie publică, companie sau persoană fizică asociate cu autorități de stat din nicio țară.

Toate acțiunile în instanță inițiate de Asociația Bankwatch România au ca temei încălcarea unor anumite prevederi legale ce reglementează autorizarea și funționarea marilor poluatori industriali.

Mai mult decât atât, lupta noastră constă, de asemenea, în numeroase procese împotriva autorităților române și companiilor care încalcă legislația speficică de mediu și accesul la informații de mediu , cum ar fi SC Holzindustrie Schweighofer SRL, a cărei fabrică de cherestea de la Reci a fost pusă în funcțiune fără să fi parcurs o procedură de evaluare a impactului asupra mediului sau contestarea în instanță a acordului de mediu pentru proiectul reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă, acordat deși procedura nu îndeplinește toate condițiile de legalitate.

Vă amintim că principiul unei prese libere și sănătoase este: faptele sunt adevarăte, iar opiniile sunt libere. Dumneavostră încălcați acest principiu prezentând propriile opinii, analogii și speculații, sub titulatura de “ancheta journalistică”. Ancheta este un gen de informare, în care trebuie să vorbească faptele, nu opiniile. Vă aduc la cunoștință ca una din regulile redactării unei anchete jurnalistice este cea a reflectării tuturor punctelor de vedere, iar autorul acesteia are datoria de a respecta întru totul distincția dintre dezvăluire și calomnie. Este obligatorie prezentarea poziţiilor tuturor părţilor care fac obiectul investigaţiei, or în articolul publicat de dvs., singura poziție prezentată este cea a Complexului Energetic Oltenia.

Ioana Ciută
Vicepreședinte, Asociația Bankwatch Romania