INCREDIBIL : În România PĂDUREA este considerată POLUATOR și PLĂTEȘTE TAXĂ DE MEDIU!!! Procentual România a accesat doar 0,081% din Fondurile nerambursabile pentru împădurire!!!

                                          INCREDIBIL : În România PĂDUREA este considerată POLUATOR și PLĂTEȘTE TAXĂ DE MEDIU!!! și procentual România a accesat doar 0,081% din Fondurile nerambursabile pentru împădurire!!!

curt conturi

   În ultimul „Raport de Audit al performanţei modului de administrare a fondului forestier naţional în perioada 2010 – 2013“ dat publicităţii de Curtea de Conturi a României ne sunt prezentate cel puțin trei lucruri care sunt tragi-comice, acest raport prezentând situația dezastruoasă in ceea ce privec pădurile și mediul. 

1)România a accesat doar 0,081% din Fondurile nerambursabile pentru împădurire!!!

2) – România ar avea nevoie de 1000 de ani pentru a împăduri cele 2 milioane ha de terenuri degradate!!!

3) – în România pădurile sunt considerate „poluatori“ şi plătesc taxă de mediu!!!

Același raport face praf Administrația Fondului pentru Mediu și programul de finanțare PNDR 2007-2013 pe sectorul forestier, împăduriri și amenajări silvice.

România prin Ministerul Agriculturii a accesat fonduri nerambursabile pentru împăduriri de doar 0,081%

agriculturii_16104700

Conform raportului Curții de Conturi, Măsura 221 – prima împădurire a terenurilor agricole, PNDR 207-2013 este un dezastru :

”Deși cu mult sub necesități, totuși Măsura 221 viza împădurirea cu sprijin financiar comunitar a 50.000 ha terenuri agricole.Raportându-ne la suma alocat de 229.341 mii euro, procentul de sume efectiv trase din FEADR era, la 30.01.2014, de 0,081%, obiectivul final operațional de împădurire a 50.000 ha de terenuri agricole nefiind îndeplinit.”

Măsura 122 – îmbunătățirea valorii economice a pădurii, procentul de tragere efectiv de fonduri nerambursabile nu a depășit 0,5%

Ținând cont de aceste procente de accesare a fondurilor pentru împăduriri, România ar avea nevoie de 1000 de ani pentru a împăduri cele 2 milioane ha de terenuri degradate

În raportul Curţii de Conturi se arată că  : „Având în vedere că România are 2 milioane ha de terenuri agricole degradate, luând în considerare acelaşi ritm de împădurire, ar fi necesari aproape 1000 ani“

Perdelele forestiere sunt mai mici decât în anul 1957

planteaza_un_copac

Conform programului naţional de împădurire elaborat de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Durabile în anul 2004, necesarul de perdele forestiere de protecţie în România este de 300.000 ha. Aceasta presupune asumarea de către autorităţile publice a unor programe pe termen lung, cu obiective ferme pe etape şi cu finanţări continue. Deşi s-au aprobat studii de fundamentare a necesităţii înfiinţării perdelelor forestiere de protecţie pentru 50.600 ha şi s-au întocmit documentaţii tehnico-economice pentru 20.000 ha, acestea nu au fost transpuse în practică. În perioada 2005-2013 s-au înfiinţat numai 388 ha de perdele forestiere, astfel încât la începutul anului 2014 în România suprafaţa perdelelor forestiere este cu 5.500 ha mai mică decât în anul 1957. (Raport Curtea de Conturi a României).

 

Administrația Fondului pentru Mediu(AFM) – procent de 0,58% din împăduririle propuse!!!

Administratia-fondului-pentru-mediu

Cu toate că AFM beneficiază de un buget foarte mare și finanțează Programului de împădurire a terenurilor degradate, s-a constatat că din 7.048 ha contractate a fi împădurite, numai pe 41 ha s-a atins starea de masiv.

În România pădurile sunt considerate „poluatori“ şi plătesc taxă de mediu!!!

De departe cea mai mare aberație descoperită de Curtea de Conturi este faptul că pădurile sunt considerate un factor poluator :

Contrar principiului poluatorul plăteşte şi al scopului Fondului pentru Mediu (descurajarea poluatorilor prin taxare şi finanţarea proiectelor cu un impact pozitiv asupra mediului), s-a instituit o taxă care, prin modificări legislative succesive, a ajuns să fie în sarcina deţinătorilor de păduri. Aceştia, în procesul de regenerare a pădurilor, exploatează masa lemnoasă prin extragerea arborilor maturi ce trebuie înlocuiţi de arborete tinere, capabile să reia ciclul regenerării.

Pădurea a contribuit la AFM de 3 ori mai mult decăt a primit!!!

În acest context, pădurea a fost un contribuitor net la Fondul de Mediu, veniturile realizate din aceste surse fiind de trei ori mai mari decât plăţile efectuate pentru susţinerea programului de împădurire a terenurilor degradate“

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare