AVERTISMENT : Suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că Ministerul Agriculturii se pregătește să dea o lovitură dezvoltarii zonelor sărace prin noile programe de finanțare 2014-2020

ministerul agriculturii

INVESTIGAȚIE ÎN EXCLUSIVITATE

Suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că Ministerul Agriculturii se pregătește să distrugă dezvoltarea zonelor sărace din România prin noile programe de finanțare 2014-2020

 

     În condițiile în care Ministerul Agriculturii, prin vocea Ministrului Daniel Constantin, se lăuda cu gradul de absorbție a fondurilor europene, se trecea cu vederea de  fapt gradul de accesare a fondurilor nerambursabile pe unele zone foarte importante, cum ar fi împăduririle.Realitatea fiind alta, conform unor rapoarte ale Curții de Conturi, a fost un dezastru, gradul de absorbție fiind de doar 0,081%.În acest moment, conform unui draft făcut public, al Ghidului Solicitantului PNDR 2014 – 2020, contrar principiului privind reducerea sărăciei în spațiul rural și a sprijinirii înființării și dezvoltarii de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, Ministerul Agriculturii pregătește alocarea viitoarelor fonduri într-un mod discriminatoriu, aproape cu ”dedicație”, numai anumite zone sau persoane vor putea accesa aceste fonduri.

 

România prin Ministerul Agriculturii a accesat fonduri nerambursabile pentru împăduriri de doar 0,081%

Am dorit, chiar dacă a mai fost discutat acest subiect, să mai facem referire la eșecul legat de gradul de accesare a fondurilor europene privind împăduririle.Aveți mai jos citat din raportul Curții de Conturi pentru a observa că situația din cadrul Ministerului Agriculturii este destul de complicată și să continuăm analiza jurnalistică legată de ce se pregătește, în sens negativ, mai ales că perioada 2015-2020 este ultimul tren privind accesarea de fonduri nerambursabile.

Conform raportului Curții de Conturi, Măsura 221 – prima împădurire a terenurilor agricole, PNDR 207-2013 este un dezastru :

”Deși cu mult sub necesități, totuși Măsura 221 viza împădurirea cu sprijin financiar comunitar a 50.000 ha terenuri agricole.Raportându-ne la suma alocat de 229.341 mii euro, procentul de sume efectiv trase din FEADR era, la 30.01.2014, de 0,081%, obiectivul final operațional de împădurire a 50.000 ha de terenuri agricole nefiind îndeplinit.”

 

Suspiciuni rezonabile privind modul discriminator , ”cu dedicație” pentru anumite zone sau persoane, a alocării viitoarelor fonduri europene PNDR 2014-2020

pndr

Cum am menționat și mai sus, perioada 2015-2020, este ultima perioadă în care România poate primi ajutor financiar nerambursabil pentru dezvoltare, mai ales în zona agriculturii și al dezvoltării rurale.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a făcut publice, pe site-ul alocat fondurilor nerambursabile –  www.apdrp.ro, Ghidurile consultative ale Solicitantului PNDR 2014 – 2020, submăsurile :   Submăsura 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale
și                                                 Submăsura 6.4 – Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

 

Până la momentul publicării acestor Ghiduri Consultative, toate aparițiile și declarațiile publice ale Ministrului, Daniel Constantin coroborate cu ce se afișa pe site-ul alocat acestor fonduri dădeau premizele unui succes și a faptului că orice persoană sau zonă, mai ales zonele sărace ale țării și persoanele care locuiesc ”la țără”, în zonele rurale, vor avea posibilitatea să înceapă sau să-și dezvolte o afacere, alta decât agricultura.

Pentru a înțelege exact aceste diferențe și modul ”șmecheresc” de prezentare publică a acestor finanțări aveți mai jos prima variantă după care vom intra în detalii.

Ghid varianta publicata

submasura 6.4

Din câte veți observa, SCOPUL acestei măsuri de finanțare era prezentată ca venind în ”sprijinirea facilitării diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici în sectorul non-agricol din zonele rurale, în vederea unei dezvoltări economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii sărăciei în spațiul rural.”

O altă măsură avea ca SCOP sprijinirea investițiilor ”pentru microîntreprinderi şi întreprinderi mici din mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități non-agricole în zonele rurale.”

Mai mult decât atât, sprijinul nerambursabil este sub formă de prime, adică primești banii direct iar beneficiari sunt ”Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării;sau ”Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării.”

Se preciza că vor sprijini mai ales activitățile din domeniu IT, meșteșuguri, turismul rural, etc.

    Surpriza mare a apărut în momentul în care a fost publicat Ghidul Cosultativ PNDR 2014-2020, când au fost prezentate în detaliu : cine poate accesa și care sunt zonele eligibile care pot accesa aceste fonduri.

Mai jos aveți în detaliu Punctajul pe baza căruia se va lua decizia de finanțare care se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie:

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj
1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități non-agricole 30 p
1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare. 30 p
2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (Textile și pielărie, Industrii creative și culturale – inclusiv meșteșuguri, Activitati de servicii in tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural) 35 p
2.1. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere.
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate. 35 p
2.2. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere.
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. 30 p
3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. Max. 20 p
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat;
Vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone cu potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală).
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.
– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 5 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:
Cmrt*5/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de 45 de puncte.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se următoarea formulă de calcul:
Cfmrt*10/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două zecimale).
Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor cu potențial turistic este de 56,40 de puncte.
Lista comunelor cu potențial turistic este întocmită în conformitate cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Sectiunea a VIII a- zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finala) http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice
Max. 10 p

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice. 5 p
3.3. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale protejate. 5 p
4. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice; 15 p
4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani – (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 15 p
4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an – (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) 5 p
TOTAL 100 p

Prag minim de calitate luna I – 80 p.
Punctaj minim – 15 p.

Suspiciunile Rezonabile și Indiciile Temeinice privind modul discriminator și  ”cu dedicație” pentru anumite zone sau persoane, a alocării viitoarelor fonduri europene

Accesarea fondurilor este diferențiată, oarecum discriminatorie, pentru că  în primă fază numai o parte poate accesa aceste proiecte.Mai pe românește, în primă fază dăm fonduri unora, de-ai noștri,  iar ce mai rămâne, dacă mai rămân bani, dăm și altora!

1) Primul lucru care atrage atenția este faptul că finanțările se adresează în primă fază numai anumitor beneficiari, cei care pot fi eligibili conform Pragului minim de calitate luna I – trebuie să aibă 80 p.Adică să înțelegem că la început vor beneficia doar unii iar ceilalți se vor uita.

Ministerul Agriculturii se contrazice de la o frază la alta

Mai mult decât atât, pentru a putea lua 80 de puncte(minim), Proiectele trebuie să fie inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.

Cum poți pune o asemenea condiție ținân cond de faptul că din titlul submăsurii, „Învestiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole”    și  din ce e publicat tot la acestă submăsură prin care se specifica că potențialii beneficiari sunt Micro-întreprinderile și întreprinderile mici nou-înființate, din spațiul rural, care fac dovada cofinanțării se înțege ceva iar ce apare in Ghidul consultativ apare altceva.

Acest criteriu valorează 30 puncte……asta însemnă că 90% din potențialii aplicanți nu se vor putea încadra, de fapt numai câțiva vor putea aplica și ne dă nouă posibilitatea de a avea suspiciuni rezonabile cu privire la modul ”șmecheresc”cum a fost făcut acest ghid.

Sub conducerea Ministrului, Daniel Constantin apar criterii discriminatorii privind alocarea fondurilor

constantin

2) În noul Ghid se mai introduce un criteriu discriminatoriu, cel legat de Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat care are un punctaj de 20 puncte.

Aici intervine un tabel de punctaj în sensul că vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone cu potential turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului nationa.

Acest tabel face ca zonele ce nu sunt punctate sau au puncte foare puține nu au nicio șansă să acceseze!

   Concret, cine nu apare pe acel tabel nu va lua finațare.Vă dați seama cât de prost sau ”șmecheresc” e făcut acest ghid, prin care o localitate săracă va râmâne tot la fel, neputând să se dezvolte pentru că nu poate beneficia de finanțare fiind condiționată de câte puncte are în acel tabel!?

Din informațiile pe care le avem în acest, mai multe firme din domeniu consultanței privind fondurile nerambursabile și potențiali beneficiari vor face plângeri la instituțiile statului care pot intervenii să controleze modul cum au fost făcute aceste Ghid uri.

PRECIZĂRI

Ghidul Consultativ este făcut de către Ministerul Agriculturii nu de către UE

Trebuie precizat faptul că NU Uniunea Europeană trimite Ghidul Consultativ ci Ministerul Agriculturii face un draft care este trimis către UE, iar cei de la Uniunea Europeană după mici modificări trimit varianta finală.

Asta ne face pe noi să tratăm cu suspiciune faptul că aceste Ghiduri Consultative s-au făcut în așa fel ca doar unele zone ale României să poată accesa aceste fonduri și doar unele firme sau persoane să poată lua bani europeni.

 

Va urma