luni, august 15, 2022

Bogdan Aurescu, ales pentru un nou mandat în Comisia de Drept Internaţional a ONU

Ministerul Afacerilor Externe salută realegerea, la New York, de către Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), lui Bogdan Aurescu ca membru al Comisiei de Drept Internaţional (CDI) a ONU, pentru un al doilea mandat.

Bogdan Aurescu a exercitat primul mandat în cadrul CDI în perioada 2017-2022, în baza alegerilor care au avut loc la 3 noiembrie 2016.

Comisia de Drept Internaţional are ca obiectiv dezvoltarea progresivă a dreptului internaţional şi codificarea sa, fiind un organ subsidiar al Adunării Generale ONU, înfiinţat în baza art. 13 alineatul 1 din Carta ONU.

Conform Statutului CDI, cei 34 de membri ai Comisiei sunt experţi independenţi în domeniul dreptului internaţional, cu o experienţă recunoscută pe plan internaţional în acest domeniu, atât în ce priveşte aspectele teoretice, cât şi cele practice ale dreptului internaţional. Membrii Comisiei pot proveni din mediul universitar, din corpul diplomatic, din mediul guvernamental sau al organizaţiilor internaţionale, aceştia desfăşurându-şi activitatea în cadrul CDI complementar funcţiilor deţinute în aceste domenii, pe parcursul sesiunii anuale, desfăşurată de regulă la sediul ONU din Geneva, pe durata a câteva săptămâni, în restul timpului membrii desfăşurând activităţi individuale de studiu, cercetare, concepţie şi redactare, respectiv activităţile lor profesionale de bază.

„Realegerea pentru un nou mandat în cadrul CDI confirmă aprecierea statelor membre ONU pentru activitatea desfăşurată de prof. Bogdan Aurescu în cadrul Comisiei. Astfel, în cadrul primului său mandat la CDI, în calitate de co-preşedinte al Grupului de Studiu privind creşterea nivelului mărilor şi oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional (Sea-level rise in relation to international law), format de lucru stabilit în cadrul Comisiei, Bogdan Aurescu, care a avut un rol principal în promovarea acestui subiect pentru a fi inclus pe agenda Comisiei, s-a implicat în mod direct în analiza acestei teme de importanţă deosebită la nivel internaţional – creşterea nivelului mărilor şi oceanelor reprezentând un efect nemijlocit şi grav al schimbărilor climatice -, din perspectiva implicaţiilor sale juridice complexe pentru un număr foarte mare de state (aproximativ 140 de state fiind afectate direct sau indirect de acest fenomen).

În această calitate, Bogdan Aurescu a co-autorat First Issues Paper, document substanţial elaborat în anul 2020 (https://legal.un.org/docs/?symbol=A/CN.4/740), în care este analizată problema creşterii nivelului mărilor din perspectiva dreptului mării. Documentul a reprezentat baza unor dezbateri ample şi fructuoase în acest an în cadrul Comisiei, precum şi în cadrul Comisiei Juridice (Comisia a-VI-a) a Adunării Generale ONU. Activitatea membrilor Grupului de Studiu va fi completată şi consolidată pe parcursul anilor următori, Comisia urmărind identificarea unor răspunsuri juridice adecvate la una dintre provocările cele mai acute generate la nivel global de schimbările climatice”, spune MAE

Ca unic organism ONU ce acţionează efectiv şi concret pentru construirea dreptului internaţional contemporan, rolul fundamental al Comisiei în sistemul ONU este recunoscut – mai ales în contextul actualelor provocări cu care se confruntă comunitatea internaţională – ca veritabil pilon de stabilitate şi reper pentru relaţiile internaţionale, contribuind la realizarea şi menţinerea supremaţiei dreptului la nivel internaţional (International Rule of Law) şi a ordinii internaţionale bazate pe norme (Rules-Based International Order).

Totodată, prin mandatul său specific, dedicat consolidării cadrului juridic în care se desfăşoară relaţiile internaţionale, Comisia contribuie nemijlocit la demersurile ONU vizând asigurarea securităţii şi stabilităţii, într-un context marcat de cele mai diverse şi grave provocări la adresa comunităţii internaţionale. Astfel, pe agenda Comisiei figurează subiecte relevante în contextul global actual, precum aplicarea provizorie a tratatelor internaţionale, succesiunea statelor în ceea ce priveşte răspunderea internaţională, protecţia atmosferei în dreptul internaţional, imunitatea oficialilor statului în faţa jurisdicţiilor penale naţionale străine, creşterea nivelului mărilor şi al oceanelor în relaţie cu dreptul internaţional.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner