duminică, august 14, 2022

Bogdan Aurescu, la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE

Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va participa luni la reuniunea miniştrilor afacerilor externe din statele membre ale UE (CAE), care va avea loc la Bruxelles.

În cadrul reuniunii, miniştrii de externe europeni vor avea dezbateri cu privire la aspectele geopolitice ale noilor tehnologii digitale, Busola Strategică a UE şi situaţia din Etiopia. Totodată, discuţiile vor viza evoluţiile recente din Afganistan şi Liban.

Şeful diplomaţiei române va face, totodată, o prezentare a rezultatelor şi concluziilor turneului recent efectuat alături de miniştrii de externe din Austria şi Lituania în Caucazul de Sud (24-26 iunie 2021).

În marja CAE, miniştrii europeni vor participa la un mic-dejun informal cu ministrul de externe al Egiptului, Sameh Shoukry. Totodată, miniştrii de externe vor participa la un dejun informal cu ministrul de externe israelian Yair Lapid.

În ceea ce priveşte rezultatele turneului realizat împreună cu omologii din Austria şi Lituania, în Armenia, Azerbaijan şi Georgia în coordonare şi cu mandatul Înaltului Reprezentant UE, ministrul Bogdan Aurescu va arăta că vizită a reprezentat primul rezultat concret după discuţiile informale de la reuniunea Gymnich din 26-27 mai 2021, când, la iniţiativa ministrului Aurescu, a fost abordată, pentru prima dată la nivel european, tema conflictelor prelungite în Vecinătatea Estică a Uniunii, precum şi instrumentele concrete care pot fi folosite de către UE pentru gestionarea şi soluţionarea acestora.

Ministrul Bogdan Aurescu va prezenta concluziile principale ale vizitei, printre care reconfirmarea angajamentului UE pentru securitatea, stabilitatea şi prosperitatea regiunii şi a rolului Uniunii Europene ca partener de încredere pentru Armenia, Azerbaidjan şi Georgia, care poate oferi sprijin valoros pentru rezolvarea unor chestiuni sensibile în regiune, precum şi printr-o cooperare regională mai intensă şi structurată. Ministrul român va avansa o serie de propuneri cuprinzătoare privind rolul pe care UE îl poate avea în regiune şi modalităţile de implicare mai eficientă în gestionarea şi soluţionarea conflictelor prelungite, dar şi în consolidarea rezilienţei partenerilor.

Printre asemenea măsuri se numără: participarea celor trei miniştri de externe din regiune la reuniunile CAE din toamnă, în calitate de invitaţi speciali; o utilizare judicioasă/sistemica a sancţiunilor, mai ales în contextul Regimului Global de Sancţiuni al UE; sprijinirea măsurilor de creştere a încrederii între Armenia şi Azerbaidjan; explorarea posibilităţii extinderii aplicării DCFTA (Acordul Cuprinzător de Liber Schimb) UE-Georgia şi la regiunile separatiste şi acordarea de sprijin în contextul pandemiei de COVID-19 pentru redresarea economică, respectiv prin donaţii de vaccinuri. De asemenea, va evidenţia importanţa pe care UE o acordă regiunii şi angajamentul UE de a sprijini cooperarea, inclusiv prin intermediul oportunităţilor oferite de Parteneriatul Estic.

Discuţiile referitoare la geopolitica noilor tehnologii au loc în contextul interconexiunilor tot mai evidente cu politica externă şi de securitate a UE. Miniştrii vor avea un prim schimb de opinii pentru a identifica impactul noilor tehnologii asupra politicii externe a UE. Ministrul român va arăta că o diplomaţie europeană digitală trebuie să pornească de la valorile şi principiile democraţiei şi drepturilor omului şi va trebui să ţină cont de necesitatea de a preveni şi contracara ameninţările din partea actorilor statali sau non-statali care nu aparţin aceleiaşi comunităţi de valori şi securitate. Va sublinia, în acest sens, importanţa unei cooperări solide cu parteneri like-minded, în special SUA, şi pentru construirea de coaliţii la nivel multilateral. Va aminti contribuţia pe care o poate avea în domeniu Centrul european Cyber de la Bucureşti.

Reuniunea va include şi o discuţie privind Busola Strategică (proces de reflecţie al Uniunii Europene, care vizează definirea rolului de actor relevant al UE în domeniul securităţii şi apărării). Este primul schimb de opinii pe această temă la nivelul miniştrilor de externe. Discuţiile sunt relevante din perspectiva exprimării viziunilor statelor membre privind parteneriatele şi rezilienţa, aspecte care vor fi luate în considerare în procesul de elaborare al Busolei. Ministrul Bogdan Aurescu se va referi la importanţa parteneriatelor, în special SUA şi NATO, evidenţiind necesitatea asigurării complementarităţii UE-NATO. Va reitera importanţa consolidării rezilienţei strategice a UE, dar şi în vecinătatea imediată (Est şi Sud) şi Balcanii de Vest. Va arăta că Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, recent înfiinţat la Bucureşti, va putea contribui la atingerea acestor obiective.

Invitarea ministrului afacerilor externe al Israelului, Yair Lapid, are loc în contextul instalării recente a noului guvern israelian. Discuţia va fi o oportunitate pentru un schimb de opinii privind relaţiile UE-Israel, aspecte regionale, precum şi rolul UE în Procesul de Pace în Orientul Mijlociu. Ministrul român de externe va prezenta o intervenţie comună, în numele Bulgariei, Croaţiei şi al României, în cadrul căreia va sublinia relaţia specială dintre UE şi Israel şi va reitera sprijinul pentru dezvoltarea cooperării UE-Israel şi pentru reluarea reuniunilor Consiliului de Asociere UE-Israel. Se va referi, de asemenea, şi la evoluţiile recente din Orientul Mijlociu. Ministrul Bogdan Aurescu va sublinia interesul UE de a avea un rol activ în deblocarea Procesului de Pace în Orientul Mijlociu. Va menţiona importanţa implementării măsurilor de consolidare a încrederii pentru a asigura un cadru favorabil reluării discuţiilor directe în sprijinul unei soluţii negociate în două state. Va reitera de asemenea importanţa strategică a Israelului pentru Vecinătatea Sudică a UE.

În cadrul discuţiilor informale cu ministrul de externe al Egiptului, Sameh Shoukry, oficialul român se va referi la necesitatea aprofundării relaţiilor dintre UE şi Egipt, inclusiv prin intermediul Consiliului de Asociere UE-Egipt, bazat pe Noua Agendă pentru Mediterana, precum şi la valorificarea Priorităţilor Parteneriatului comun.

Va arăta că Egiptul este un partener şi aliat cheie în regiunea MENA, cu rol important în menţinerea stabilităţii regionale, amintind contribuţia recentă a Egiptului în dezescaladarea şi intermedierea acordului de încetare a focului între Israel şi Hamas.

Consiliul Afaceri Externe va adopta Concluzii ale Consiliului privind o Europă conectată global, extinzând agenda UE pentru conectivitate la nivel global, care până acum a vizat cu precădere Asia. Ministrul Aurescu va saluta această abordare care va contribui la utilizarea conectivităţii ca factor de convergenţă în consolidarea cooperării cu partenerii like-minded, dar şi a rezilienţei statelor din vecinătatea UE.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner