marți, iunie 28, 2022

Ce proiecte și acte normative au fost adoptate în şedinţa Guvernului României din 08.06.2016

EXCLUSIV

Ce proiecte și acte normative au fost adoptate în şedinţa Guvernului României din 08.06.2016

   În cadrul ședinței Guvernului României de astăzi, vă prezentăm în continuare toate proiectele și actele normative aprobate.

I . PROIECTE DE LEGE

 1. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

 

 1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
 • HOTĂRÂRI
 1. HOTĂRÂRE pentru abrogarea art.5 din Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare
 2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă familiilor a două victime ale accidentului aviatic produs în data de 2 iunie 2016 în Republica Moldova
 3. HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune a ascensoarelor şi pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a componentelor de siguranţă pentru ascensoare
 4. HOTĂRÂRE privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţionlă ”ROMARM”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
 6. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.559/2014 privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional ”Reabilitarea liniei c.f Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h”, secţiunea Coşlariu-Simeria” pentru unităţile administrativ-teritoriale: Săliştea şi Şibot-judeţul Alba, Geoagiu, Romos, Orăştie, Turdaş şi Simeria-judeţul Hunedoara
 7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Administraţia Canalelor Navigabile” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
 8. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 1172/2014 privind aprobarea componenţei, atribuţiilor şi modului de funcţionare ale Comitetului de privatizare, concesionare şi arendare al Agenţiei Domeniilor Statului
 9. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului ca urmare a restituirii acestora persoanelor îndreptăţite şi modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti
 11. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
 12. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 13. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului oraşului Cernavodă, judeţul Constanţa
 14. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.373/2003 privind aprobarea închirierii unei părţi a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 15. HOTĂRÂRE privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 16. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Alba, Dâmboviţa, Argeş, Sibiu, Buzău şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcțiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 17. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale
 18. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Înţelegerii între Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) din România şi Administraţia Naţională în domeniul Securităţii Nucleare (NNSA) din Republica Populară Chineză pentru cooperarea şi schimbul de informaţii tehnice în domeniul securităţii nucleare, semnată la Bucureşti, România, la data de 27 noiembrie 2015 şi la Beijing, Republica Populară Chineză, la data de 13 ianuarie 2016
 19. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 972/2015 privind aplicarea corecţiilor financiare solicitate de Comisia Europeană asupra cheltuielilor finanţate din cadrul axei prioritare 1 a programului operaţional sectorial „Creşterea competitivităţii economice”

III. MEMORANDUMURI

 1. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis-Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare-START, Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural, Programul naţional multianual de microindustrializare, Programul naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare de incubatoare tehnologice şi de afaceri-în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
 1. MEMORANDUM cu tema:  Semnarea de către România a Acordului de parteneriat economic (APE) între Uniunea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele Comunităţii Africii de Est (CAE), pe de altă parte
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor pentru încheierea unui Acord între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu
 3. MEMORANDUM cu tema: Demers al Comisarului pentru politică regională, Corina Creţu, privind situaţia a zece drumuri transfrontaliere, co-finanţate de Uniunea Europeană, amplasate la frontiera dintre România şi Ungaria
 1. INFORMĂRI
 2. INFORMARE privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomenele hidrometeorologice periculoase în perioada 24.05.2016-06.06.2016
 3. INFORMARE privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2016.
spot_img

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Campanii publicitare
  sales banner