vineri, august 19, 2022

CFR: Bilete de tren online pentru studenţi şi elevi

Guvernul a aproba, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor (MTIC)  şi  la iniţiativa CFR Călători, modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studenţii şi elevii îşi pot procura online şi prin automatele de vânzare legitimaţiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariţiei hotărârii în Monitorul Oficial. 

Astfel, studenţii şi elevii care doresc eliberarea online a biletelor de tren trebuie să-şi creeze un profil de utilizator. Înscrierea datelor care atestă calitatea de student/elev şi dreptul la gratuitate se poate face după cum urmează:

–      pentru studenţi fie pe site-ul www.cfrcalatori.ro dintr-un cont de utilizator online, fie la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere;

–      pentru elevi doar de la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere.

Confirmarea/verificarea/validarea datelor care atestă calitatea de elev/student şi dreptul la gratuitate la transport se va efectua o singură dată pentru fiecare an şcolar/universitar şi numai în cazul în care elevul/studentul este posesorul actelor doveditoare a calităţii respective conform prevederilor legale în vigoare (HG 42/2017).

Studentul va accesa platforma online de pe site-ul www.cfrcalatori.ro pentru completarea şi înregistrarea datelor aferente profilului de utilizator dintr-un cont online.

În cazul în care va merge la casa de bilete este necesară prezentarea legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport în original, vizată conform reglementărilor în vigoare.

În cadrul contului de utilizator se vor completa următoarele date: a) nume şi prenume; b) CNP; c) seria şi numărul legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate; d) unitatea de învăţământ superior; e) secţia/specializarea; f) anul universitar de valabilitate sau perioada de valabilitate a legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport;

La crearea profilului online, se va genera automat un mesaj către unitatea de învăţământ superior aparţinătoare prin care CFR Călători va solicita confirmarea calităţii de student pe parcursul anului universitar respectiv iar activarea se va face în momentul primirii confirmării de la institutia de învăţământ.

La casele de bilete, dupa verificarea şi înregistrarea datelor în sistem de către operatorul de ghişeu, i se va emite un carton cu ID-ul alocat, pentru care la primirea acestuia studentul este obligat să verifice corectitudinea datelor de identificare înscrise.

După primirea cartonului, profilul de student este activ şi pregătit pentru procurarea de legitimaţii de călătorie online/de la automatele de vânzare ale CFR Călători.

Pentru ca validarea online a profilului să devină operaţională, este necesar ca organizaţiile studenteşti să transmită sau să faciliteze transmiterea listei facultăţilor şi a adreselor electronice de contact ale acestora, aşa cum s-au angajat în protocolul semnat cu CFR Călători. În lipsa datelor transmise de organizaţiile studenţeşti, şi facultăţile pot contacta compania, urmând ca informaţiile furnizate să fie validate.

Până atunci, pentru a obţine Id-ul de student necesar procurării online, studenţii pot merge direct la casele de bilete sau agenţiile de voiaj, unde este necesară prezentarea în original a legitimaţiei de student pentru reducere/gratuitate la transport.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner