Comisia Europeană a înregistrat inițiativă cetățenească „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected”

Comisia Europeană a decis să înregistreze joi o inițiativă cetățenească europeană (ICE) intitulată „Stop (((5G))) – Stay Connected but Protected” [Stop (((5G))) – Să fim conectați, dar și protejați].

Organizatorii inițiativei invită Comisia să propună acte legislative care să protejeze mai bine toate formele de viață împotriva anumitor presupuse riscuri generate de câmpurile electromagnetice de radiofrecvență și de radiațiile de microunde, să protejeze împotriva anumitor alte efecte presupuse asupra mediului ale tehnologiei 5G și ale digitalizării aferente și să asigure o protecție eficace, inclusiv împotriva criminalității informatice, a datelor cu caracter personal prelucrate cu aceste noi forme de tehnologie a comunicațiilor.

Decizia de înregistrare este de natură juridică și nu aduce atingere concluziilor juridice și politice finale ale Comisiei cu privire la această inițiativă și nici acțiunilor pe care intenționează să le întreprindă, după caz, dacă inițiativa obține sprijinul necesar.

Întrucât ICE îndeplinește condițiile formale stabilite în legislația relevantă, Comisia consideră că această ICE este admisibilă din punct de vedere juridic. Comisia nu a analizat în acest stadiu fondul propunerilor.

Înregistrarea nu înseamnă că CE confirmă în vreun fel corectitudinea factuală a conținutului inițiativei, care ține de responsabilitatea exclusivă a grupului de organizatori. De fapt, o serie de afirmații formulate în această inițiativă contravin bazei de dovezi științifice aflate la dispoziția Comisiei și evaluărilor efectuate de Comisia internațională pentru protecția împotriva radiației neionizante (ICNIRP), organismul mandatat de Organizația Mondială a Sănătății să evalueze riscurile pentru sănătate.

Conținutul inițiativei exprimă doar punctele de vedere ale grupului de organizatori și nu se poate considera în niciun caz că acesta reflectă opiniile Comisiei.

Etapele următoare

În urma înregistrării, organizatorii pot începe colectarea de semnături. În cazul în care o ICE primește 1 milion de declarații de susținere în termen de 1 an din cel puțin 7 state membre diferite, Comisia va trebui să examineze conținutul acesteia în detaliu și să reacționeze. Comisia ar putea decide fie să dea curs solicitării, fie să o respingă, în ambele cazuri trebuind să își argumenteze decizia.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare