joi, februarie 22, 2024

Comisia Europeană lansează misiuni ale UE pentru abordarea provocărilor majore

Comisia a lansat miercuri cinci noi misiuni ale UE, o modalitate nouă și inovatoare de a lucra împreună și de a îmbunătăți viața oamenilor din Europa și din afara acesteia.

Misiunile UE își propun să abordeze marile provocări în materie de sănătate, climă și mediu și să atingă obiective ambițioase și motivaționale în aceste domenii.

O noutate a programului Orizont Europa și, de asemenea, un concept original în politica UE, care reunește mai multe servicii ale Comisiei sub autoritatea a nouă membri ai colegiului, misiunile vor sprijini cercetarea pentru a realiza principalele priorități ale Comisiei și pentru a găsi răspunsuri la unele dintre cele mai mari provocări cu care ne confruntăm astăzi: combaterea cancerului, adaptarea la schimbările climatice, protejarea oceanelor, mărilor și apelor, locuirea în orașe mai verzi și asigurarea unui sol sănătos și a unei alimentații sănătoase. Acestea reprezintă un nou instrument care include un set de acțiuni, cum ar fi proiecte de cercetare și inovare, măsuri de politică și inițiative legislative, pentru a atinge obiective concrete cu impact societal major și într-un termen prestabilit. Cinci misiuni vor urmări să ofere soluții la principalele provocări globale până în 2030:

  1. Adaptarea la schimbările climatice: sprijinirea a cel puțin 150 de regiuni și comunități europene pentru ca acestea să devină reziliente la efectele schimbărilor climatice până în 2030;
  2. Cancerul: colaborarea cu Planul european de combatere a cancerului pentru a îmbunătăți viața a peste 3 milioane de persoane până în 2030 prin prevenire, tratament și soluții pentru a trăi mai mult și mai bine;
  3. Refacerea oceanelor și a apelor noastre până în 2030;
  4. 100 de orașe inteligente și neutre din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2030;
  5. Un pact al solului pentru Europa: 100 de „laboratoare vii” și „faruri” care să conducă tranziția către soluri sănătoase până în 2030.

Comisia a adoptat și comunicarea sa privind misiunile UE, dându-le undă verde după aprobarea, în această vară, a planurilor individuale ale misiunilor.

Misiunile UE în cadrul programului Orizont Europa și dincolo de acesta

Misiunile reprezintă o nouă abordare bazată pe colaborare menită să contribuie la soluționarea unora dintre principalele provocări ale vremurilor noastre. Acestea oferă un mandat pentru atingerea unor obiective specifice într-un interval de timp stabilit. Totodată, ele vor avea un impact prin atribuirea unui nou rol cercetării și inovării, combinat cu forme noi de guvernanță și colaborare, precum și prin implicarea într-un nou mod a cetățenilor, inclusiv a tinerilor.

De exemplu, misiunea „Adaptarea la schimbările climatice” intenționează să pună la dispoziție 100 de milioane EUR pentru demonstrații la scară largă cu scopul de a aborda pericolele climatice majore, cum ar fi inundațiile, adaptate circumstanțelor locale. Misiunea „Cancer” intenționează să instituie un nou model comun de guvernanță pentru a asigura o integrare sistematică și eficace a cercetării, inovării și evoluțiilor politice în ceea ce privește cancerul în Europa. Misiunea „Oceane și mări” va crea o rețea de faruri pe mare și la nivelul bazinelor hidrografice pentru a implementa misiunea și a extinde rețelele de zone marine protejate. În cadrul misiunii „Orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic”, orașele selectate își vor implica cetățenii în elaborarea unor „contracte privind orașele climatice” (Climate City Contracts) pentru a contribui la atingerea neutralității climatice până în 2030. De asemenea, prin intermediul misiunii „Un pact al solului”, oamenii vor fi stimulați să participe la inițiativele științifice cetățenești pentru a îmbunătăți în mod colectiv sănătatea solului.

Misiunile își au originea în programul Orizont Europa, dar implementarea misiunii va depăși cu mult cercetarea și inovarea pentru a dezvolta noi soluții și a îmbunătăți viața europenilor. Noutatea și valoarea lor adăugată funcționează ca un portofoliu de acțiuni care implică diferite instrumente, modele de afaceri și investiții publice și private la nivelul UE, la nivel național, regional și local. Pentru ca misiunile să aibă succes, sprijinul din partea altor programe europene și naționale va fi esențial. Fiecare misiune va avea un calendar și un buget specific, adaptate la provocările și la planul lor de implementare.

Misiunile UE se vor afla în legătură directă cu cetățenii, implicându-i în conceperea, implementarea și monitorizarea lor. Statele membre, regiunile și o gamă largă de părți interesate din sectorul public și privat se vor implica pentru a contribui la asigurarea unor rezultate durabile pentru toți cetățenii UE.

Misiunile sprijină prioritățile Comisiei, cum ar fi Pactul verde european, O Europă pregătită pentru era digitală, Planul european privind combaterea cancerului, O economie în serviciul cetățenilor și Noul Bauhaus european. De exemplu, misiunea „Schimbări climatice” constituie deja un element concret al noii strategii privind adaptarea la schimbările climatice, misiunea „Cancer” face parte din Planul european de combatere a cancerului, iar misiunea „Sol” reprezintă o inițiativă emblematică a Viziunii pe termen lung pentru zonele rurale ale UE.

În data de 23 septembrie, Comisia a publicat un Eurobarometru special privind știința și tehnologia. Rezultatele sondajului la nivelul UE atestă sprijinul popular în favoarea științei și inovării menite să găsească soluții la provocările identificate de misiuni. De exemplu, europenii consideră, cu o majoritate covârșitoare, că sănătatea și energia verde sunt domenii în care știința și inovarea vor avea un efect pozitiv asupra vieții lor în următorii 20 de ani.

Etapele următoare

Misiunile UE intră astăzi în etapa de implementare integrală. Primul program de lucru al programului Orizont Europa pentru perioada 2021-2022, publicat la 16 iunie, include un set de acțiuni care stau la baza implementării misiunilor. Acesta urmează să fie actualizat cu o agendă completă de cercetare și inovare până la sfârșitul anului. În paralel, misiunile vor colabora îndeaproape cu regiunile, orașele și organizațiile participante, precum și cu cetățenii din statele membre.

Context

Pe baza unor propuneri prezentate Comisiei în septembrie 2020 de către experții de elită din cadrul comitetelor misiunilor, au fost identificate cinci misiuni în Planul strategic al programului Orizont Europa. Programul Orizont Europa oferă o finanțare inițială pentru misiuni de până la 1,9 miliarde EUR până în 2023. În octombrie 2020, Comisia a validat cele cinci misiuni propuse. Acestea au intrat într-o etapă pregătitoare care a constat în elaborarea a cinci planuri detaliate de implementare, cuprinzând obiective, modalitățile de realizare a acestora și indicatori pentru măsurarea performanței. Comisia a evaluat aceste planuri pe baza unor criterii specifice.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner