Deputații au adoptat luni, 9 iunie, Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României

vot parlament

Conform unui comunicat de presă al Grupului parlamentar al PSD, Camera Deputaților a adoptat luni, 9 iunie, Proiectul de Lege privind Codul administrativ al României, act normativ de mare complexitate, elaborat, inițiat și votat de deputați și senatori ai Grupului parlamentar al PSD.

Prin acest Cod, care reunește șapte domenii de reglementare, se consolidează autonomia locală, se eficientizează corpul funcționarilor publici, se reglementează proprietatea publică, în baza practicii și a solicitărilor autorităților locale, se aduce claritate și coerență în activitatea administrației publice, și, nu în ultimul rând, se reformează relația dintre statul român și cetățean.

”Ultimul sfert de secol, în care administrația publică din România a fost organizată corespunzător unui stat democratic, a fost martorul unei mase din ce în ce mai mare de acte normative în vigoare în acest domeniu. În prezent, inflația de legi emise și desele modificări ale acestora au generat paralelisme, suprapuneri și, implicit, dificultăți de aplicare în plan practic. Ca soluții pentru rezolvarea acestor probleme cu care și alte țări s-au confruntat, alte state europene au inițiat demersuri care au vizat simplificarea legislației, realizarea unui cadru unitar într-un anumit domeniu și clarificarea unei tematici specifice. Codul administrativ adoptat luni în România este, însă, unic prin faptul că înglobează într-o manieră unitară și sistematizată legislația din mai multe domenii ale administrației publice.

Astfel, Codul administrativ reglementează următoarele sectoare: administrația publică centrală; prefectul, instituția prefectului și serviciile publice deconcentrate; administrația publică locală; exercitarea dreptului de proprietate publică și privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale; statutul funcționarilor publici și statutul juridic aplicabil personalului contractual din administrația publică; răspunderea administrativă, precum și capitolul serviciilor publice.

Acest Cod, creat prin voința politică a social-democraților, elaborat în urma numeroaselor consultări cu factorii implicați în activitatea instituțională, este garantul unei administrații publice eficiente, moderne și suple.” au mai transmis în comunicat cei de la Grupul parlamentar al PSD