DOCUMENTE INCENDIARE / 6 ”DOSARE” controversate din jurul președintelui Iohannis

Dosar 1 Iohannis

Luni, 5 noiembrie, Liviu Dragnea a avut o apariție surpriză la ședința CEx a PSD, venind cu două valize, una conținând mai multe documente, ”dosare” cu o serie de controverse din jurul președintelui Klaus Iohannis.Această revista a presei în ceea ce privesc controversele legate de Iohannis, a intrat în posesia ecopolitic.ro, și pe care le prezentăm integral.

Au fost prezentate șase ”dosare” cu relatări publice, mai ales din presă, legate de controversele din jurul președintelui Klaus Iohannis, documentele prezintă mai multe situații și detalii privind-ul atât pe Iohannis cât și familia sa.

DOSARUL 01 Achiziția frauduloasă a imobilului „Raiffeisen”

Dosar 1 IohannisINFRACȚIUNEA DE UZ DE FALS Art. 323 Codul Penal

„Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.”

DOSARUL 02 „Retrocedări către FDGR a bunurilor Grupului Etnic German”

Dosar 2 IohannisCONFLICTUL DE INTERESE Art. 301 Codul Penal „ART. 75 Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali

„Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: … f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.”

ABUZul ÎN SERVICIU Art. 297 Codul Penal

„(1) – Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.”

DOSARUL 03 Promovarea procurorilor care i-au închis dosarele

Dosar 3 IohannisFOLOSIREA ABUZIVĂ A FUNCȚIEI PUBLICE Art. 13 din Legea 78/2000 privind faptele de corupție

„Fapta persoanei care îndeplineşte o funcție de conducere într-un partid, într-un sindicat sau patronat ori în cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.”

DOSARUL 04 Declarații mincinoase despre banii încasați din chirii

Dosar 4 IohannisINFRACȚIUINEA DE FALS ÎN DECLARAȚII

Art. 326 Codul Penal

„Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”

Dosarul 05 Închirierea căminului de bătrâni de la FDGR

Dosar 5 IohannisABUZUL ÎN SERVICIU

Art. 297 Codul Penal „(1) – Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, nu îndeplinește un act sau îl îndeplinește în mod defectuos și prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică.”

COFLICTUL DE INTERESE

ART. 75 Legea 393/2004 privind statutul aleșilor locali „Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problema, dacă au posibilitatea să anticipeze ca o decizie a autorității publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: … f) o asociație sau fundație din care fac parte.”

DOSARUL 06 Presiuni asupra unui judecător CCR

Dosar 6 IohannisINFRACȚIUNEA DE ȘANTAJ

ART. 207 CODUL PENAL „(1) – Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.”