EXCLUSIV / Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor

Deputati Camera Parlament

ecopolitic.ro vă prezintă sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, în săptămâna 10 – 13 aprilie 2018, sinteză pusă la dispoziție de către Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaților.

Ținând cont de faptul că Parlamentul României este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a României, agenția de știri Ecopolitic Media vă prezentă la sfârșitul fiecărei săptămâni, cu sprijinul Direcţiei comunicare şi relaţii publice, o sinteză a activității Camerei Deputaților.În cadrul acestei sinteze veți putea consulta atât ședințele în plen, situația inițiativelor legislative, votul cât și situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor.

I.SINTEZA LEGISLATIVĂ

A. Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 10 – 13 aprilie 2018)

Ședința Camerei Deputaților de marți, 10 aprilie

vot parlamentPlenul Camerei Deputaților a adoptat pe articole, marți, 10 aprilie, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 18 /2018);

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 177/2018) – lege ordinară;

3. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 411/2017/2018) – lege ordinară;

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 26/2017) – lege ordinară;

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local (PL-x 90/2018) – lege ordinară;

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (PL-x 583/2017) -lege ordinară.

În ceea ce privește proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor (PL-x 547/2017) – lege ordinară, acesta a fost retrimis Comisiei pentru transporturi în vederea redactării unui raport suplimentar în termen de două săptămâni.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat prin vot final miercuri, 11 aprilie, următoarele acte normative:

parlament1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor (PH CD 18 /2018) – 225 voturi pentru;

2. Proiectul de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României (PL-x 177/2018) – lege ordinară – 228 voturi pentru;

3. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, reexaminată la cererea Preşedintelui României (PL-x 411/2017/2018) – lege ordinară – 158 voturi pentru, 68 împotrivă;

4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 26/2017) – lege ordinară – 145 voturi pentru, 7 împotrivă, 78 abțineri;

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local (PL-x 90/2018) – lege ordinară – 239 voturi pentru;

6. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale (PL-x 583/2017) – lege ordinară – 243 voturi pentru;

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 97/2018) – lege ordinară – 167 voturi pentru, 45 împotrivă, 27 abțineri;

8. Propunerea legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală (Pl-x 577/2017) – lege organică – 204 voturi pentru, 30 împotrivă, 3 abțineri, cu raport de respingere din partea Comisiei juridice și a Comisiei pentru administrație publică;

9. Propunerea legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc (Pl-x 5/2018) – lege organică -218 voturi pentru, 20 împotrivă, cu raport de respingere din partea Comisiei pentru administrație publică.

B. Situația inițiativelor legislative aflate în procedură legislativă la Camera Deputaților,

Sesiunea februarie – iunie 2018*

(Situaţia cuprinde datele la 13 aprilie 2018)

Totalul iniţiativelor legislative 960 din care:

– existente la sfârşitul anului 2017  –  762

– înregistrate în sesiunea februarie-iunie 2018  –  198

* În anul 2018 au fost promulgate 89 legi, 53 din inţiativele legislative adoptate în sesiunile anterioare şi 36 din inţiativele legislative adoptate în sesiunea actuală.

C. Situația inițiativelor legislative aflate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților

Şedinţele din zilele de marţi, 10 şi miercuri, 11 aprilie 2018

Pe ordinea de zi la începutul perioadei 279
din care: – în dezbatere 279
Dezbătute 10 din care:

Camera Deputaţilor, Cameră decizională 6 – votate 8 – la Senat 2
– la promulgare 6
Retrimise la comisii 1

Cele 8 iniţiative legislative votate privesc: 3 proiecte de legi iniţiate de Guvern: din care: 3 proiecte de legi pentru aprobarea Ordonanţelor de Urgenţă ale Guvernului 5 propuneri legislative

D. Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor

în săptămâna 10 – 13 aprilie 2018

palatul parlamentuluiI. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:

1. PL-x 26/2017 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere S.A., precum şi modificarea şi completarea unor acte normative

2. PL-x 90/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2017 pentru completarea art.5 din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local

3. PL-x 583/2017 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

4. PL-x 97/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2018 pentru prorogarea unor termene prevăzute în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

5. PL-x 177/2018 – Lege pentru modificarea alin.(3) al art.20 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României

6. PL-x 411/2017/2018 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României

II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1. Pl-x 577/2017 – Propunere legislativă pentru completarea art.98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală Se comunică respingerea

2. Pl-x 5/2018 – Propunere legislativă privind Statutul de autonomie al Ţinutului Secuiesc Se comunică respingerea

E. Bilanţul activităţii comisiilor parlamentare din Camera Deputaţilor
( la data de 13 aprilie 2018 )

I. În perioada 9 – 13 aprilie 2018

Comisiile permanente ale Camerei Deputaţilor au întocmit şi depus 17 rapoarte. Comisiile permanente au depus 15 avize. Cele 17 rapoarte depuse sunt: rapoarte de adoptare  9   rapoarte de respingere  8

Rapoartele elaborate se referă la:

– ordonanţe de urgenţă ale Guvernului: 2

– ordonanţe ale Guvernului: 0

– proiecte de legi şi propuneri legislative:15

– alte documente, la solicitarea BP și BPR: 0

La comisii se află în prezent 517 proiecte de legi şi propuneri legislative, din care 62 pentru raport suplimentar.