EXCLUSIV / Sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, 21-25 mai 2018

ecopolitic.ro vă prezintă sinteza săptămânală a activităţii Camerei Deputaţilor, în săptămâna 21-25 mai 2018, sinteză pusă la dispoziție de către Direcţia comunicare şi relaţii publice a Camerei Deputaților.

Ținând cont de faptul că Parlamentul României este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a României, agenția de știri Ecopolitic Media vă prezentă la sfârșitul fiecărei săptămâni, cu sprijinul Direcţiei comunicare şi relaţii publice, o sinteză a activității Camerei Deputaților.În cadrul acestei sinteze veți putea consulta atât ședințele în plen, situația inițiativelor legislative, votul cât și situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor.

Şedinţele în plen ale Camerei Deputaţilor (săptămâna 21 – 25 mai 2018)

Ședința Camerei Deputaților de marți, 22 mai

Plenul Camerei Deputaților a dezbătut pe articole, marți, 22 mai, următoarele acte normative:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură (PL-x 200/2018)- lege ordinară;

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (PL-x 358/2017) – lege ordinară;

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 267/2018) – lege ordinară;

4. Proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (PL-x 493/2017) – lege ordinară;

5. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice (PL-x 104/2018)- lege ordinară;

6. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul european, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară COM(2018)28 (PH CD 27/2018);

7. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opţiuni pentru abordarea interfeţei dintre legile privind substanţele chimice, produsele şi deşeurile COM(2018) 32 (PH CD 28/2018);

8. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu şi Comitetul Economic şi Social European – Pachetul privind mărfurile. Consolidarea încrederii în piaţa unică COM(2017)787(PH CD 29/2018);

9. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – Finalizarea uniunii pieţelor de capital până în 2019 – este timpul să accelerăm ritmul COM (2018) 114 (PH CD 30/2018);

10. Proiectul de Hotărâre privind adoptarea opiniei referitoare la Propunerea de Recomandare a Consiliului privind accesul la protecţie socială pentru lucrători şi pentru persoanele care desfăşoară o activitate independentă COM(2018) 132(PH CD 31/2018);

11. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate (PL-x 216/2018) – lege ordinară;

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării (PL-x 51/2018)- lege ordinară;

13. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului (PL-x 96/2018)- lege ordinară;

14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PL-x 143/2018)- lege ordinară;

15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (PL-x 142/2018)- lege ordinară;

16. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi (PL-x 100/2018)- lege ordinară;

17. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)” (PL-x 140/2018)- lege ordinară;

18. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale (PL-x 93/2018)- lege organică;

19. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996 (PL-x 135/2017) – lege ordinară;

20. Proiectul de Lege privind precursorii de droguri (PL-x 118/2018)- lege organică. Deputații Cătălin Nechifor, Marilena Emilia Meiroșu (Grupul parlamentar al PSD) și Ion Tabugan (Grupul parlamentar al PMP) au devenit deputați neafiliați, după cum s-a anunțat în ședința plenară de marți, 22 mai.

Situaţia proiectelor de legi adoptate de Camera Deputaţilor în săptămâna 21 – 25 mai 2018

I. Proiecte de lege adoptate de Camera Deputaţilor în calitate de Cameră decizională:
1. PL-x 104/2018 – Lege pentru modificarea alin. 1 al art.38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice 2. PL-x 216/2018 – Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
3. PL-x 51/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării 4. PL-x 96/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.96/2017 pentru modificarea Legii nr.26/1990 privind registrul comerţului
5. PL-x 143/2018 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.6/2018 privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Legea nr.163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii
6. PL-x 142/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2018 pentru modificarea Legii nr.54/2016 privind asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului privind reducerea poverii tuberculozei în România, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei şi consolidarea gestionării tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic şi tratament şi abordarea nevoilor grupurilor de populaţie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2018, implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal
7. PL-x 100/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2017 pentru modificarea art.20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi
8. PL-x 140/2018 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2018 privind abrogarea art.1 alin.(4) din Legea nr.222/2017 pentru realizarea „Capabilităţii de apărare aeriană cu baza la sol”, aferentă programului de înzestrare esenţial „Sistem de rachete sol-aer cu bătaie mare (HSAM)”
9. PL-x 93/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr.200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale

10. PL-x 135/2017 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2016 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996
11. PL-x 118/2018 – Lege privind precursorii de droguri
12. PL-x 391/2017 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
13. PL-x 95/2018 – Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.278/2013 privind emisiile industriale
14. PL-x 267/2018 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
15. PL-x 200/2018 – Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 16. PL-x 358/2017 – Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală
17. PL-x 493/2017 – Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare

II. Proiecte de lege care se transmit spre dezbatere Senatului:

1. Pl-x 147/2017/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale Reexaminarea ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.136 din 20 martie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.383 din 4 mai 2018

2. Pl-x 87/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

III. Proiecte de lege pentru care procedura a încetat:

1. PL-x 190/2018 – Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

 

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare