duminică, iunie 26, 2022

Exporturile UE susțin 38 de milioane de locuri de muncă în Uniune, conform unui raport

Una dintre numeroasele cifre dintr-un nou raport publicat de Comisia Europeană arată cât de importantă este o politică comercială deschisă pentru ocuparea forței de muncă în Europa. Raportul privind comerțul și locurile de muncă conține o multitudine de statistici privind locurile de muncă europene legate de comerțul european.

Raportul conține date atât la nivel european, cât și la nivelul statelor membre și pune la dispoziție statistici în funcție de industrie, nivel de competențe, gen etc. De exemplu, raportul arată că peste 38 milioane de locuri de muncă din UE sunt susținute de exporturile UE, cu 11 milioane mai multe decât cu un deceniu în urmă. Aceste locuri de muncă sunt, în medie, cu 12 % mai bine remunerate decât cele ale economiei în ansamblul ei. Creșterea numărului de locuri de muncă susținute de exporturi urmează unei creșteri și mai puternice a exporturilor UE: pe lângă o creștere cu 75 % a numărului de locuri de muncă în relație cu exporturile între 2000 și 2019, exporturile totale au crescut cu 130 %. Datele indică în mod clar că un comerț mai amplu înseamnă mai multe locuri de muncă, iar cea mai bună modalitate de a spori acest fenomen este prin asigurarea unor oportunități noi prin intermediul acordurilor comerciale și prin asigurarea respectării lor cu strictețe. Având în vedere că 93 % dintre exportatorii care exportă în afara UE sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), este vital ca ele să înțeleagă oportunitățile și condițiile unei vaste rețele formată din cele 45 de acorduri comerciale încheiate de UE.

Comerțul creează și susține locuri de muncă în întreaga UE, iar numărul acestora este în creștere. Cele mai mari creșteri înregistrate din 2000 s-au constatat în Bulgaria (+ 368 %), Slovacia (+ 287 %), Irlanda (+ 202 %), Slovenia (+ 184 %) și Estonia (+ 173 %). Raportul include fișe informative detaliate privind rezultatele fiecărui stat membru al UE.

Cifrele publicate scot în evidență și un important efect pozitiv de propagare în UE a beneficiilor realizării de exporturi în întreaga lume. Atunci când exportatorii dintr-un stat membru care exportă în afara UE o duc bine, lucrătorii din alte state membre o duc și ei bine. Acest fenomen se datorează faptului că întreprinderile care furnizează bunuri și servicii în cadrul lanțului de aprovizionare au și ele de câștigat atunci când clientul lor final vinde produsul finit în străinătate. Pentru a da un exemplu, exporturile franceze către țări din afara UE sprijină aproximativ 658 000 de locuri de muncă în alte state membre ale UE, în timp ce exporturile poloneze sprijină 200 000 de astfel de locuri de muncă.

În plus, exporturile UE către țări din întreaga lume susțin aproape 24 de milioane de locuri de muncă în afara UE. Numărul acestor locuri de muncă a crescut de peste două ori din 2000 încoace. De exemplu, 1,5 milioane de locuri de muncă din Statele Unite, 2,2 milioane din India și 530 000 din Turcia sunt susținute de producția de bunuri și servicii din respectivele țări, care sunt înglobate în exporturi ale UE prin intermediul lanțurilor de aprovizionare globale.

Studiul analizează și aspectele de gen, concluzionând că în UE există peste 14 milioane de femei care dispun de locuri de muncă susținute de comerț.

Context

Comisia Europeană a identificat politica comercială drept o componentă esențială a Strategiei 2020 a Uniunii Europene. Având în vedere schimbările rapide din peisajul economiei mondiale, este mai important ca niciodată să se înțeleagă pe deplin modul în care fluxurile comerciale afectează ocuparea forței de muncă. Aceasta se poate realiza doar prin colectarea de informații și analize cuprinzătoare, fiabile și comparabile, pentru a sprijini elaborarea de politici bazate pe date concrete.

Pornind de la acest obiectiv, Centrul Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei Europene și Direcția Generală Comerț a Comisiei au lucrat împreună pentru a elabora o publicație care urmărește să fie un instrument valoros pentru factorii de decizie și cercetătorii din domeniul comerțului.

În urma primei ediții din 2015, raportul conține o serie de indicatori pentru a ilustra în detaliu relația dintre comerț și ocuparea forței de muncă pentru UE în ansamblu și pentru fiecare stat membru al UE, utilizând ca principală sursă de date baza de date World Input-Output, publicată în 2016. Aceste informații au fost completate cu date privind ocuparea forței de muncă în funcție de vârstă, de calificare și de gen. Toți indicatorii se referă la exporturile UE în afara ei pentru a reflecta anvergura politicii comerciale a UE.

Deși prezentul raport și prezenta analiză se concentrează pe exporturi din motive metodologice, este important de remarcat faptul că importurile sunt și ele vitale pentru economia UE. Într-adevăr, și ele sunt esențiale pentru producția noastră internă și pentru exporturi; două treimi din importurile UE constau în materii prime, piese de schimb și componente, multe dintre ele ajungând în bunurile și serviciile exportate de UE. Accesul la cei mai buni factori de producție este un factor esențial pentru producția și competitivitatea UE în lumea de astăzi.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner