Guvernul a adoptat două decizii privind votul din străinătate, la propunere AEP

aep

Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat marţi că Executivul a adoptat, în şedinţă, două hotărâri ale Guvernului care privesc, în mod direct, exercitarea dreptului de vot la alegerile pentru Preşedintele României de către cetăţenii români din străinătate.

Prima hotărâre priveşte votul prin corespondenţă, mai precis aspecte tehnico-financiare fără de care nu ar fi posibilăexercitarea votului prin corespondenţă.

Astfel, au fost stabilite modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare a documentelor necesare exercitării dreptuluide vot prin corespondenţă, tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentruexercitarea dreptului de vot princorespondenţă defalcat pe două fluxuri(fluxul plecări trimiteri poştale din Româniaşi fluxul sosiri trimiteri poştale în România), precum şi tipurile de cheltuieli aferente, a precizat un comunicat al AEP.

Totodată, a fost stabilit cuantumulindemnizaţiilor pentru activitatea membrilorbirourilor electorale pentru votul princorespondenţă. Astfel, preşedintele birouluielectoral pentru votul prin corespondenţă şilocţiitorul acestuia vor primi o indemnizaţiede 380 de lei pentru fiecare zi de activitate, iar ceilalţi membri ai birourilor electoralepentru votul prin corespondenţă vor primi o indemnizaţie de 190 de lei pentru fiecare zide activitate. Aceste indemnizaţii se acordăpentru maximum 5 zile de activitate pentrufiecare tur de scrutin.

Prin cea de-a doua hotărâre, Guvernul a alocat resurse financiare suplimentarepentru buna organizare în străinătate a alegerilor pentru Preşedintele României din acest an.

Astfel, au fost stabilite modelele, dimensiunile şi condiţiile de confecţionare a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin corespondenţă, tipurile de servicii şi produse poştale utilizate pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondenţă defalcat pe două fluxuri(fluxul plecări trimiteri poştale din Româniaşi fluxul sosiri trimiteri poştale în România), precum şi tipurile de cheltuieli aferente, a precizat un comunicat al AEP.

Totodată, a fost stabilit cuantumul indemnizaţiilor pentru activitatea membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă. Astfel, preşedintele birouluielectoral pentru votul prin corespondenţă şi locţiitorul acestuia vor primi o i 380 de lei pentru fiecare zi de activitate, iar ceilalţi membri ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă vor primi o indemnizaţie de 190 de lei pentru fiecare zide activitate. Aceste indemnizaţii se acordă pentru maximum 5 zile de activitate pentrufiecare tur de scrutin.

Prin cea de-a doua hotărâre, Guvernul a alocat resurse financiare suplimentare pentru buna organizare în străinătate a alegerilor pentru Preşedintele României din acest an.

Ambele hotărâri au fost iniţiate de către Autoritatea Electorală Permanentă şiurmează a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.