ISU a controlat în ultimele trei luni peste 3.300 de obiective și a dat amenzi de aproape 47 milioane lei

Începând cu finalul lunii decembrie a anului trecut, Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă Judeţene şi Bucureşti-Ilfov au desfăşurat ample acţiuni de control şi prevenire a situaţiilor de urgenţă la unităţi turistice şi de alimentaţie publică. Aceste demersuri au vizat 3.338 de obiective şi au urmărit asigurarea unui mediu sigur pentru cetăţenii care îşi petrec timpul liber în astfel de locaţii.

Pe timpul acţiunilor de verificare, colegii noştri au constatat 16.935 deficienţe în domeniul apărării împotriva incendiilor, pentru care au fost aplicate 4.161 amenzi, în cuantum de aproximativ 47 milioane lei.

Pentru încălcările grave ale normelor de securitate la incendiu, precum depăşirea capacităţii de utilizatori, neasigurarea condiţiilor de evacuare, lipsa instalaţiilor de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu sau a celor de evacuare a fumului şi stingere a incendiilor, s-a dispus măsura complementară de oprire a funcţionării la 84 de unităţi de turism şi alimentaţie publică.

Această măsură de siguranţă a fost instituită pentru o perioadă de 60 de zile (în situaţiile unde s-a constatat depăşirea cu mai mult de 10% a numărului de utilizatori) sau până la obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu, conform reglementărilor tehnice în vigoare.

Acoperirea în cele mai bune condiţii a volumului activităţilor de prevenire în zonele unde numărul obiectivelor cu destinaţia de turism şi alimentaţie publică este considerabil, echipele de control din judeţele Braşov, Prahova şi Suceava au fost suplimentate cu 74 de inspectori dislocaţi din 16 inspectorate pentru situaţii de urgenţă.

De asemenea, o altă măsură de sprijin a fost dispusă la începutul acestui an pentru identificarea şi înlăturarea eventualelor riscuri generatoare de incendii, sens în care personalul subunităţilor de intervenţie a desfăşurat acţiuni de recunoaştere în teren la obiectivele cu destinaţia turism şi alimentaţie publică.

În perioada imediat următoare, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, o atenţie deosebită va fi acordată obiectivelor de cult unde se preconizează un aflux mare de participanţi la slujbele religioase, construcţiilor destinate cazării persoanelor în incinta mănăstirilor, precum şi operatorilor economici ce desfăşoară activităţi în zonele turistice.

În completarea acţiunilor de verificare şi control, pentru asigurarea climatului de securitate pentru cetăţeni, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă vor intensifica şi acţiunile de informare preventivă. Pe timpul acestor activităţi, colegii noştri vor disemina informaţii referitoare la pericolele la care se poate expune personalul de la locul de muncă, principalele măsuri care trebuie luate pentru evitarea posibilelor situaţii de urgenţă, dar şi modul de comportare ce trebuie adoptat în astfel de cazuri.

Important de menţionat este că acţiunile de prevenire nu vizează doar aplicarea sancţiunilor, ci au ca scop asigurarea respectării permanente a regulilor şi măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Prin responsabilizarea tuturor factorilor implicaţi contribuim la creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor în orice situaţie de urgenţă.

Solicităm tuturor administratorilor obiectivelor din categoria turism, cluburi, baruri să iniţieze demersurile necesare pentru intrarea în legalitate în ceea ce priveşte procesul de avizare şi autorizare privind securitatea la incendiu, sens în care instituţia noastră manifestă întreaga deschidere şi disponibilitate pentru acordarea sprijinului necesar.

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, procesul de avizare/autorizare a fost optimizat, iar inspectoratele pentru situaţii de urgenţă primesc în format electronic documentaţiile şi răspund solicitanţilor în acelaşi format.

Funcţionarea fără autorizaţie de securitate la incendiu reprezintă o încălcare a legii, iar răspunderea revine exclusiv deţinătorilor respectivelor construcţii.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare