Mai mulți angajați DIICOT și tratatul cu Ucraina pe agenda ședinței de Guvern de azi

Suplimentarea cu 25 de posturi de procurori la DIICOT, modificări ale Codului penal privind evadarea, dar şi ratificarea unui acord cu Ucraina privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului.

* Numărul posturilor de procurori din cadrul DIICOT urmează să fie suplimentat cu 25 (de la 306 la 331 de posturi), conform unui proiect de hotărâre de guvern. De asemenea, numărul de posturi de personal auxiliar de specialitate, economic şi administrativ se va suplimenta cu 20 de posturi de grefieri şi 5 posturi de personal economic şi administrativ (de la 310 la 335 posturi).

Conform notei de fundamentare, o parte dintre cele 25 de posturi de procurori vor fi alocate Secţiei de combatere a traficului de droguri din cadrul structurii centrale, pentru înfiinţarea unui serviciu specializat în combaterea traficului stradal de droguri pe raza municipiului Bucureşti şi judeţului Ilfov (7 posturi de execuţie +1 post de conducere). Celelalte posturi urmează să fie alocate, raportat la situaţia operativă şi necesităţi, structurilor teritoriale care înregistrează creşteri masive ale numărului de cauze penale vizând traficul de droguri/psihoactive, „preponderent ca urmare a unor festivaluri, concerte, turism, centre universitare mari, de pildă Serviciul Teritorial Constanţa, unde urmează a fi înfiinţat un Birou antidrog, care să acopere întreg judeţul Constanţa, cât şi Tulcea”.

* Pe ordinea de zi figurează şi un proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului penal. Astfel, urmează să fie asimilată evadării fapta persoanei condamnată la pedeapsa detenţiunii pe viaţă sau la pedeapsa închisorii care nu se prezintă la poliţie în vederea punerii în executare a pedepsei în termen de şapte zile de la data la care hotărârea prin care s-a dispus executarea pedepsei a rămas definitivă.

* Un alt proiect de lege vizează ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la 17 iulie. Este vorba despre un acord de împrumut în valoare de 100 milioane de euro, destinat susţinerii proiectului de consolidare a bazelor pentru îmbunătăţirea furnizării serviciilor judiciare.

* Pe masa Guvernului se va afla şi un proiect de lege pentru ratificarea acordului cu Ucraina privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii, semnat la Bucureşti, pe 18 august. Principalele modificări vizează: recunoaşterea reciprocă a perioadelor de studii din învăţământul preuniversitar; recunoaşterea diplomei de licenţă şi de master şi a oricărei alte diplome de studii universitare, cu o durată de 5-6 ani (minim 300 de credite ECTS), eliberate în România cu diplomele de studii universitare de specialist şi magister, eliberate în Ucraina; recunoaşterea atestatului cu o durată de 10 ani eliberat de instituţiile de învăţământ secundar din Ucraina cu diploma de Bacalaureat din România, dacă acel atestat este însoţit de o diplomă de studii universitare recunoscută în România; recunoaşterea diplomelor de studii superioare în Teologie; recunoaşterea diplomei care acordă titlul ştiinţific de doctor (PhD).

* Printr-un proiect de ordonanţă de urgenţă se propune aprobarea Schemei naţionale de sprijin pentru preşcolarii şi elevii dezavantajaţi, prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional 2023-2027, în cadrul Programului Incluziune şi Demnitate Socială 2021-2027. Tichetele sunt destinate preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar, primar şi gimnazial. Se estimează că vor fi sprijiniţi aproximativ 410.000 de copii.

* Guvernul urmează să aprobe şi Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului „Copii protejaţi, România sigură”. Scopul este asigurarea deplină a accesului la servicii publice de calitate iar rezultatele vizate sunt prezentate sub forma a 19 ţinte, având ca orizont de timp anul 2027.

* Pe agenda Executivului figurează şi aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pe criteriu de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă. Conform notei de fundamentare, proiectul se armonizează cu dispoziţiile HG 1.547/2022 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027.

* Un alt proiect de pe ordinea de zi vizează aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare şi inspecţie sanitară a calităţii apei potabile. Actul normativ include dispoziţii detaliate cu privire la monitorizarea calităţii apei potabile. Totodată, sunt stabilite frecvenţele de monitorizare, sunt incluse dispoziţii cu privire la prelevarea şi analiza probelor de apă, condiţii particulare pentru
evaluarea şi gestionarea riscurilor sau dispoziţii privind implementarea măsurilor de remediere.

* Vor fi actualizaţi indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de modernizare a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori şi modernizarea a 139 vagoane de călători. Valoarea totală aprobată iniţial a fost de 1.037.173.000 lei, inclusiv TVA, dar suma urmează să crească la 2.074.921.000 lei, cu TVA. Finanţarea cheltuielilor de investiţii se va realiza din fonduri externe nerambursabile, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Sursa: AGERPRES

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare