Ministerul Agriculturii, precizări despre proiectul care reglementează activitățile desfășurate cu produse de protecție a plantelor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a postat în dezbatere publică un proiect de OUG prin care se reglementează activitățile desfășurate cu produse de protecție a plantelor de către operatorii economici pe teritoriul României, controalele oficiale și alte activități oficiale privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor.

Este nevoie de actualizarea cadrului juridic în domeniul produselor de protecție a plantelor în scopul armonizării legislației naționale cu legislația europeană privind fabricarea, reambalarea, importul, comercializarea, utilizarea și prestarea de servicii cu produse de protecție a plantelor pe teritoriul României. Totodată, utilizarea și comercializarea produselor de protecție a plantelor trebuie să se facă în condiții de siguranță de către distribuitorii și utilizatorii profesioniști și, în același timp, este nevoie de introducerea unor cerințe specifice pentru reglementarea activității de utilizare a produselor de protecție a plantelor.

Astfel, una dintre actualizările juridice, reglementează CLASIFICAREA PRODUSELOR DE PROTECȚIE A PLANTELOR ÎN DOUĂ CATEGORII, după cum urmează:

  • produse pentru uz profesional, clasificate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, ca produse cu toxicitate acută din categoria 1, 2 și 3 care conțin pictograma GHS06 (cuvânt de avertizare). În această categorie se regăsesc actualele produse clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) a căror reglementare este foarte strictă în prezent.
  • produse pentru uz neprofesional, altele decât cele prevăzute anterior

Și în momentul de față produsele de protecția plantelor clasificate ca foarte toxice (T+) și toxice (T) sunt strict reglementate, conform legislației în vigoare*. Prin actul normativ propus de MADR nu se aduce nicio restricție suplimentară cu privire la categoriile de produse de protecție a plantelor pe care fermierii le pot folosi, ci doar se aliniază la legislația europeană privind clasificarea și etichetarea.

În vederea descurajării faptelor privind producerea, deținerea sau utilizarea, precum și punerea în circulație a produselor de protecție a plantelor ilicite, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne, prin proiectul de act normativ au fost stabilite și infracțiuni.

Faptele stabilite și sancționate ca infracțiuni sunt aplicabile DOAR persoanelor fizice și juridice neautorizate pentru comercializarea, deținerea și utilizarea produselor de protecție a plantelor de uz profesional (clasificate în prezent ca foarte TOXICE (T+) și TOXICE (T), de ex.: fosfura de aluminiu).

De asemenea, dintre principalele reglementări propuse prin acest act normativ menționăm:

Pe teritoriul României se comercializează și utilizează doar produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor.

Unele categorii de produse de protecție a plantelor pot fi utilizate numai de către utilizatorii profesioniști instruiți și certificați.

Totodată, utilizarea și comercializarea produselor de protecție a plantelor poate fi realizată în condiții de siguranță doar de către distribuitorii și utilizatorii profesioniști.

Se introduc unele cerințe specifice pentru reglementarea activității de utilizare a produselor de protecție a plantelor.

Activitățile de reambalare ce nu au fost prevăzute în actele normative anterioare se vor reglementa prin acest act normativ.

Se actualizează activitatea privind importul produselor de protecție a plantelor.

Se reglementează efectuarea controlului oficial și a altor activități oficiale.

Se stabilește necesitatea utilizării și comercializării produselor de protecție a plantelor în condiții de siguranță de către distribuitorii și utilizatorii profesioniști.

Se simplifică modalitatea de comercializare și utilizare a produselor de protecție a plantelor prin precizarea pe eticheta produselor a sintagmei „produs de protecție a plantelor pentru uz profesional”.

Se reglementează tratarea semințelor cu produse de protecție a plantelor omologate într-o țară terță, dar neomologate în România sau în alt sat membru destinate exportului.

Se actualizează condițiile de autorizare a operatorilor economici care desfășoară activități cu produse de protecție a plantelor.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare