vineri, mai 20, 2022

Ministrul Energiei a demarat o campanie publică privind noua strategie energetică europeană

Ministerul Energiei a iniţiat o consultare publică ce vizează noua strategie europeană privind angajamentul internaţional în domeniul energiei, potrivit unui anunţ postat pe site-ul instituţiei, potrivit Agerpres. 

Ministerul Energiei supune proiectul noii strategii a UE privind angajamentul internaţional în domeniul energiei consultării publice în scopul colectării, de la părţile interesate, de propuneri, sugestii şi opinii cu valoare de recomandare cu privire la acest document.

Ministerul aşteaptă acest feed-back de la toate părţile interesate până la 31 ianuarie 2022.

Adoptarea acestei strategii este previzionată pentru prima jumătate a acestui an.

Uniunea Europeană, în calitate de semnatară al Acordului de la Paris privind schimbările climatice, s-a angajat ferm să contribuie la limitarea creşterii temperaturii medii globale la cel mult două grade celsius peste nivelurile pre-industriale. În vederea îndeplinirii acestui angajament, UE a elaborat Pactul ecologic european, care vizează transformarea Europei într-un prim continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050.

În acest sens, Uniunea a aprobat o legislaţie europeană în domeniul climei (European Climate Law), pentru a converti aceste angajamente politice într-o obligaţie legală. De asemenea, aceasta include obiectivul la nivel european de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, cu caracter obligatoriu şi mai ambiţios, de 55% până în 2030, arată reprezentanţii ministerului.

Contextul energetic global a suferit schimbări majore în ultimul deceniu, conturate de dinamica cererii şi a ofertei pe pieţele globale, inovaţiile în domeniul energiei ecologice, precum şi noile obiective şi ambiţii globale în materie de combatere a schimbărilor climatice. Acestea sunt doar câteva exemple care indică necesitatea unei revizuiri a politicii externe a Uniunii Europene în domeniul energiei.

spot_img
Campanii publicitare
    sales banner