Parlamentarii europeni, îngrijoraţi de Brexit

Parlamentul European

Libera circulație, durata perioadei de tranziție și limitarea impactului asupra vieții cetățenilor europeni și britanici s-au aflat în centrul unei dezbateri care a avut loc la Strasbourg, în Parlamentul European.

Parlamentul subliniază faptul că este nevoie de garanții în ceea ce privește protecția drepturilor cetățenilor în vederea aprobării Acordului de retragere, a informat un comunicat al Biroului de legătură al PE la Bucureşti.
Într-o rezoluție adoptată miercuri, deputații analizează situația drepturilor cetățenilor în contextul Brexit și subliniază faptul că aprobarea Acordului de retragere va ține cont de „experiența dobândită și de garanțiile oferite” în ceea ce privește protecția acestor drepturi.

Astfel, Parlamentul European își exprimă îngrijorarea în special cu privire la procesul de solicitare a înregistrării cetățenilor UE în vederea obținerii noului statut de ședere în Regatul Unit (EU Settlement Scheme), la absența unui document fizic ca dovadă a dreptului de ședere în Regatul Unit și la accesibilitatea acestuia, printre alte probleme.

Deputații pun la îndoială înființarea și independența „autorității independente” a Regatului Unit prevăzută în Acordul de retragere, afirmând că ar saluta instituirea unui mecanism de control comun al Parlamentului European și a celui britanic.

Textul adoptat solicită lansarea de campanii de sensibilizare pentru informarea cetățenilor și îndeamnă guvernele din statele membre ale UE să adopte măsuri consecvente și generoase pentru a oferi securitate juridică cetățenilor Regatului Unit care locuiesc pe teritoriul lor.

  • Rezoluția a fost adoptată cu 610 voturi pentru, 29 împotrivă și 68 de abțineri în urma dezbaterii de marți care s-a axat în principal pe viitorul liberei circulații și limitarea impactului asupra vieții cetățenelor europeni și britanici.

 

Pentru a intra în vigoare, orice acord de retragere între Uniunea Europeană și Regatul Unit trebuie aprobat de către Parlamentul European printr-o majoritate simplă a voturilor exprimate (Articolul 50.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană). Parlamentul va supune la vot Acordul de retragere după ce procesul de ratificare este încheiat în Regatul Unit.

Partea a doua a Acordului de retragere protejează drepturile cetățenilor europeni din Regatul Unit și a celor britanici din țările UE, precum și familiile acestora. Conform prevederilor sale, toate drepturile de securitate socială în conformitate cu legislația UE vor fi menținute, iar drepturile cetățenilor vor fi garantate pe toată durata vieții acestora. Toate procedurile administrative relevante trebuie să fie transparente, eficiente și simplificate. Implementarea și aplicarea acestor termeni vor fi supravegheate de o autoritate independentă cu puteri echivalente cu cele ale Comisiei Europene.