PREȘEDINTELE DELEGAȚIEI PARLAMENTULUI ROMANIEI, ANA BIRCHALL A PREZENTAT CONCLUZIILE PARTICIPARII LA ADUNAREA PARLAMENTARĂ A OSCE

În perioada 3-5 octombrie a.c., Ana Birchall a condus în calitate de președinte Delegația Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa care a participat la reuniunea de toamnă a Adunării Parlamentare a OSCE, desfășurată în Andorra.

  • În cadrul lucrărilor reuniunii, Ana Birchall a fost nominalizată de către președintele APOSCE, Christine Muttonen, pentru a face parte din viitoarea Comisie Ad-Hoc a Adunării Parlamentare pentru Combaterea Terorismului.

„Prin promovarea intensă a dialogului inter-parlamentar, prin analizarea şi dezvoltarea soluţiilor existente sau propuse, un schimb constant de expertiză şi bune practici, dar şi printr-o cooperare aprofundată cu structurile OSCE şi partenerii acesteia, îmi exprim încrederea că această comisie va putea aduce soluţii concrete la ameninţările aduse de perpetuarea fenomenului terorist“, a precizat deputatul social-democrat referitor la nominalizarea în comisie.

   Dezbaterile din cadrul conferinței s-au concentrat în jurul temei  „Securitatea în spațiul OSCE: noi provocări, noi sarcini”, pe parcursul a trei sesiuni de lucru care au inclus tematici precum securitatea cibernetică, schimbările climatice și promovarea educației ca o garanție a stabilității și a dezvoltării. Ana Birchall a susținut intervenții în prima și în cea de-a treia sesiune, dedicate securității cibernetice, respectiv promovării educației.

  • În prima sesiune a reuniunii, dedicată temei securității cibernetice, Ana Birchall a subliniat pericolul pe care ameninţările şi vulnerabilităţile provocate de un mediu cibernetic instabil le aduc asupra tuturor, indiferent de ţară sau de regiune.

“În ultimii ani, ţara noastră s-a distins drept un actor relevant în domeniul securităţii cibernetice, atât la nivel european, cât şi la nivel internaţional, în special datorită instituţiilor naţionale cu atribuţii în domeniu şi cooperării între sectorul public, cel privat şi mediul academic. Dezvoltarea unei culturi de securitate în spaţiul cibernetic care să nu implice doar măsuri preventive, ci şi promovarea unor politici de educație în materie este o necesitate la nivel european și global, astfel încât fiecare dintre noi să știe și să se poată proteja de pericolele unor posibile atacuri cibernetice. Astăzi, riscurile, vulnerabilităţile şi ameninţările provenite din mediul cibernetic sunt parte a vieţii cotidiene. Nu ne putem permite ca acestea să facă parte chiar mai mult şi din viitorul nostru!”, a declarat președintele Delegației Parlamentului României, Ana Birchall la Adunarea Parlamentară a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

  • Ce-a de a doua sesiune tematică, privind schimbările climatice, a fost prezidată de Victor Paul Dobre, în calitate de vicepreședinte al AP OSCE.

În cadrul remarcilor cu care a deschis sesiunea, deputatul a semnalat faptul că în ultimii ani schimbările climatice au fost recunoscute ca o amenințare cheie pentru dezvoltare, cu consecințe profunde pentru pacea și securitatea internaționalăși că “problematica schimbărilor climatice nu mai este doar o problemă de mediu și energetică, ci a devenit un subiect de preocupare economică, socială și politică. Deputatul a susținut că dezvoltarea de răspunsuri politice eficace în diferite domenii de acțiune va fi crucială pentru a face față riscurilor antrenate de schimbările climatice.

În sesiunea dedicată schimărilor climatice, discuțiile s-au concentrat asupra atenţiei pe care Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa o acordă schimbărilor climatice, mai ales din perspectiva implicaţiilor de securitate pe care astfel de schimări le pot genera. De asemenea, a fost discutată necesitatea unei abordări coerente care să contribuie semnificativ la lupta împotriva impactului negativ al schimbărilor de mediu, în condițiile în care OSCE poate juca un rol important în abordare implicaţiilor de securitate ale schimbărilor climatice, prin promovarea unor dezbateri publice de substanţă pe acest subiect şi prin facilitarea schimbului de expertiză şi bune practici în domeniu.

În intervenția sa din cadrul dezbaterii referitoare la schimbările climatice, deputatul Costel Neculai Dunava, membru al Delegației Parlamentului României la AP OSCE, a reliefat, între altele, faptul că „OSCE trebuie să acționeze ca multiplicator pentru a consolida recomandările agreate în alte forumuri internaționale, încurajând statele participante în sensul evaluării schimbărilor climatice și a consecințelor potențiale ale acestora în strategiile lor naționale de Securitate, precum și al ratificării și implementării acordurilor regionale de mediu cu relevanță față de schimbările climatice”.

  • Ultima sesiune a conferinței, desfășurată joi, a fost dedicată promovării educaţiei drept o garanţie pentru stabilitate şi dezvoltare.

În intervenția susținută în acest context, Ana Birchall a declarat că “educaţia a reprezentat întotdeauna un subiect de mare interes pentru agenda publică internaţională, devenind în ultimii ani un element strategic pentru dezvoltarea oricărui stat”, adăugând că “educaţia constituie un element fundamental în promovarea unor valori democratice bazate pe toleranţă, demnitate şi respect pentru drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului”“După cum am afirmat în repetate rânduri, alocarea de fonduri pentru educaţie nu reprezintă o cheltuială, ci o investiţie pentru viitor, deoarece educaţia este cea mai bună zestre pe care o putem lăsa copiilor noştri”, a punctat Ana Birchall.

În cadrul dezbaterii referitoare la tema celei de-a treia sesiuni de lucru, domnul deputat Dobre a avut o intervenție centrată pe rolul tot mai important al educației în promovarea dimensiunii umane a securității, în finalul căreia a punctat faptul că România deplânge promulgarea, de către Președintele Petro Poroshenko, la 25 septembrie 2017, a noii Legi a educației din Ucraina, lege care restrânge drepturile persoanelor aparținând minorităților naționale în ceea ce privește educația în limba lor maternă.

Totodată, Ana Birchall a avut o serie de întrevederi cu oficiali și omologi din state participante la Reuniunea de toamnă a Adunării Parlamentare a OSCE. În cadrul întrevederii cu Christine Muttonen, Preşedintele Adunării Parlamentare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Vice-preşedintele Delegaţiei Parlamentului Austriei la AP OSCE, au fost abordate teme de interes aflate pe agenda Adunării Parlamentare a OSCE precum securitatea cibernetică sau efectele schimbărilor de mediu. “Am asigurat-o pe doamna doamna Christine Muttonen de sprijinul Delegaţiei Parlamentului României la AP OSCE pentru proiectele întreprinse în timpul mandatului său de Preşedinte al AP OSCE. Am convenit împreună asupra intensificării cooperării dintre România şi Adunarea Parlamentară a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa în domeniul securităţii cibernetice, acest fiind un subiect major pe agenda AP OSCE şi de interes particular pentru ţara noastră”, a susținut deputatul PSD Ana Birchall.

   Din delegația Parlamentului României au mai făcut parte deputații Victor Paul Dobre (PNL), Costel Neculai Dunava (PSD) și senatorul Cătălin-Daniel Fenechiu (PNL).

În marja reuniunii de toamnă, deputatul Victor Paul Dobre a participat și la o reuniune a Grupului parlamentar al Partidului Popular European din cadrul AP OSCE. În această reuniune colegii din Partidul Populard Spaniol au prezentat opiniile lor privind situația survenităîn Spania după recentele evenimente din Catalunia.

ecopolitic.ro

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare