Prima ședință de Guvern după vizita premierului Ciolacu în SUA. Care sunt punctele de ordinea de zi?

După vizita în SUA Marcel Ciolacu nu va apuca să se odihnească, așa cum se așteaptă toată lumea. Mâine, de la ora 11 va avea o ședință în care se vor discuta următoarele subiecte:

PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă, ca urmare a reevaluării, trecerea unei părţi din acesta în domeniul public al județului Tulcea şi pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr, 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării şi schimbării unității de administrare pentru o parte din imobilul cu nr. MF 106445, aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă
⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, în vederea asigurării continuității serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administrației

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea descrierii tehnice, după caz, pentru unele bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Agenției Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu” aflată în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acceptarea de către statul român a donației unui bun mobil, ca operațiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unei părţi din imobilul 3541 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al județului Bihor şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea adresei poștale a imobilului 2810 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, trecerea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al județului Dolj şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea bugetului Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România din Fondul de rezervă bugetară la dispoziție Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea procedurii de gestionare şi verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanțare şi de efectuare a plăților aferente schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice de către Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea de Vest din Timișoara

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, datelor de identificare, codului de clasificație şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din subordinea Agenției Naţionale de Administrare Fiscale şi modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare, codului de clasificație şi a valorii de inventar ale unui bun imobil, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcției Generale Regionale a Finanţelor Publice Bucureşti din .subordinea Agenției Naţionale de Administrare Fiscale si modificarea Anexei nr. 9 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar, modificarea descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Administrației Naţionale „Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Banat, instituție publică aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, precum şi comasarea numărului M.F. 101610 la numărul M.F. 64068, a numărului M.F. 101617 la numărul M.F. 64069, a numărului M.F. 101615 la numărul M.F. 64070, a numărului M.F. 101606 la numărul M.F. 64071 şi a numărului M.F. 101603 la numărul M.F. 64075, ca urmare a reevaluării şi a înscrierii în cartea funciară

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar şi a caracteristicilor tehnice ale unui bun aflat în domeniul public al statului şi transmiterea unei părţi din acest bun din administrarea Inspectoratului Teritorial de Muncă Timiș în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 354/2020 privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti, sector Centura Sud km 52 + 770 – km 100 + 900″, pe raza localităților Glina, Cernica, Popești-Leordeni, Berceni, Vidra, Clinceni şi Ciorogârla din judeţul Ilfov, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 354/2020

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanțarea cheltuielilor unităților sanitare cu paturi

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat al statului şi administrarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor şi Caprinelor-Palas aflat în subordinea Academiei de Științe Agricole şi Silvice ,,Gheorghe Ionescu Şişeşti” în domeniul privat al Comunei Solovăstru, judeţul Mureș

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Agenției de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj, comasarea acestuia la imobilul cu nr. MF 38297, precum şi pentru actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenției de Plăţi şi Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Gorj, ca urmare a reevaluării

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2023 pentru Administrația Naţională „Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea listei terenurilor agricole situate în extravilan pentru proiectul de importanță naţională în domeniul gazelor naturale ,,Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai-Bravu – Siliştea şi transformarea în conductă godevilabilă (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică şi fibră optică)”
⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoașterea Asociației Clubul Sportiv „ATACK TEAM” ca fiind de utilitate publică

⦁ PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea denumirii, a descrierii tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil din domeniul public al statului, trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi darea în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor-Direcţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare a unei construcţii, precum şi divizarea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor – Direcţia Sanitar- Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu Mare.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare