Republica Moldova poate solicita finanţare UE pentru proiecte de interes comun în transporturi, energie şi în domeniul digita

Comisarul pentru transporturi, Adina Vălean, şi ministrul infrastructurii şi dezvoltării regionale din Moldova, Lilia Dabija, au semnat marţi, în prezenţa prim-ministrului Republicii Moldova, Dorin Recean, un acord la Chişinău, care asociază Republica Moldova la Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE), informează Agerpres.

Acest acord le va permite promotorilor de proiecte din Republica Moldova să solicite finanţare din partea UE pentru proiecte de interes comun în domeniul transporturilor, al energiei şi în domeniul digital, care vizează îmbunătăţirea conectivităţii acestei ţări cu vecinii săi din UE. Acordul va sprijini integrarea Republicii Moldova pe piaţa unică a UE, promovând totodată creşterea economică, crearea de locuri de muncă şi competitivitatea.

Republica Moldova a fost puternic afectată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. UE rămâne solidară cu Republica Moldova şi se angajează să îi consolideze în continuare rezilienţa. Acordul semnat marţi aduce Republica Moldova încă şi mai aproape de UE, prin includerea sa în reţelele transeuropene interconectate.

În ceea ce priveşte transporturile, autorităţile şi companiile din Republica Moldova vor putea solicita finanţare în contextul viitoarelor cereri de propuneri din cadrul componentei „Transporturi” a MIE (MIE – Transporturi) din perioada de programare actuală (2021-2027). Următoarea cerere de propuneri va fi lansată în septembrie 2023. Criteriile de eligibilitate pentru ţările terţe se vor aplica în conformitate cu Regulamentul privind reţeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Se acordă prioritate acţiunilor care consolidează conectivitatea dintre reţeaua centrală a statelor membre şi reţeaua din ţările terţe.

În ceea ce priveşte energia, proiectele de infrastructură energetică din Republica Moldova conectate cu statele membre ale UE au posibilitatea de a solicita statutul de proiecte de interes reciproc („Projects of Mutual Interest”, PMI), în temeiul normelor revizuite ale UE privind infrastructura energetică. PMI este un concept nou, introdus prin Regulamentul revizuit privind reţelele energetice transeuropene (TEN-E) pentru a le permite proiectelor de infrastructură care conectează ţări terţe cu UE să beneficieze de proceduri de autorizare simplificate şi de un acces mai bun la finanţare.

Obţinerea acestui statut este o condiţie prealabilă a eligibilităţii pentru finanţare în cadrul componentei „Energie” a MIE (MIE – Energie). Datorită acordului de marţi, noi fonduri vor deveni accesibile pentru aceste proiecte în Republica Moldova. În noiembrie 2023, Comisia va publica următoarea listă a Uniunii care conţine proiecte de interes comun (PCI) şi, pentru prima dată, PMI cu ţări terţe. O altă opţiune de care dispune Republica Moldova pentru a beneficia sprijin din partea MIE – Energie sunt proiectele transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile.

Componenta digitală a Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE – Digital) oferă sprijin pentru proiectele de conectivitate de interes comun, în special pentru reţelele magistrale care leagă UE de ţări terţe, în conformitate cu strategia „Global Gateway”, precum şi pentru dezvoltarea unei infrastructuri sigure, securizate şi sustenabile de înaltă performanţă, inclusiv a reţelelor gigabit şi a reţelelor mobile de generaţia a cincea (5G). De îndată ce vor fi lansate următoarele cereri de propuneri din cadrul MIE – Digital, promotorii de proiecte din Republica Moldova vor putea solicita cofinanţare pentru proiecte care vizează creşterea capacităţii, a securităţii şi a rezilienţei conectivităţii digitale dintre Republica Moldova şi ţările vecine din UE.

Mecanismul pentru interconectarea Europei contribuie în mare măsură la obiectivele Pactului verde european şi ale Deceniului digital 2023 cu privire la promovarea digitalizării şi a creării unor reţele transeuropene mai verzi şi mai sustenabile în sectorul energiei şi al transporturilor. În acest scop, programul MIE 2021-2027 prevede diverse contribuţii financiare, în principal sub formă de granturi, cu rate de cofinanţare diferite, în funcţie de tipul de proiect. În cadrul MIE – Transporturi, vor fi puse la dispoziţie 25,8 miliarde de euro pentru granturi de la bugetul UE pentru perioada 2021-2027 destinate cofinanţării unor proiecte în domeniul transporturilor în statele membre ale UE.

În cadrul MIE – Energie, vor fi puse la dispoziţie 5,8 miliarde de euro pentru cofinanţarea unor proiecte de interes comun în temeiul Regulamentului TEN-E, precum şi a unor proiecte transfrontaliere în domeniul energiei din surse regenerabile. MIE – Digital va investi 2 miliarde de euro în infrastructuri europene de conectivitate şi va stimula implementarea şi adoptarea de către comunităţile locale a reţelelor 5G.

sursa – AGERPRES

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare