ROMÂNIA VA AVEA UN PROIECT DE ȚARĂ / Strategia de Dezvoltare a României – 2040, propusă de Liviu Dragnea la Congresul PSD, a fost adoptată de Guvern

După anunțul făcut de către Liviu Dragnea la Congresul PSD din martie, privind inițierea unui proiect de țară pe termen lung, Guvernul a adoptat astăzi, proiectul de lege privind Strategia de Dezvoltare a României până în anul 2040, care va cuprinde obiectivele propuse a fi realizate pe termen lung, liniile directoare cu privire la dezvoltarea economico-socială şi setul de politici publice strategice ce ar trebui implementate.

Strategia „România 2040” se va elabora prin consens naţional şi va cuprinde scenarii şi politici publice alternative pentru atingerea obiectivelor asumate.
De asemenea, Strategia se va realiza în concordanță cu strategiile şi direcțiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung asumate la nivelul Uniunii Europene.

sedinta_de_guvern_12_aprilie_2018  Actul normativ prevede înființarea Comisiei „România 2040”, organism consultativ, fără personalitate juridică, cu scopul pregătirii proiectului de strategie, fundamentării acesteia, realizării de scenarii de dezvoltare şi armonizare şi integrării contribuțiilor instituţiilor publice, a partidelor şi organizațiilor neguvernamentale.

Comisia „România 2040”

Anunțul lui Dragnea, privit cu scepticism de unii, de la Congresul Extraordinar al PSD din martie, prin care președintele PSD şi-a prezentat planurile pentru următorii douăzeci de ani, o strategie de dezvoltare a României, începe să prindă contur odată cu adoptarea de către Guvernul României a unui proiect de lege prin care se înfiinţează o comisie care să elaboreze într-un an Strategia „România 2040”. 

dancila dragneaConform deciziei de azi, pentru elaborarea strategiei, se înfiinţează Comisia „România 2040”, condusă de preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Organismul are mandat de un an, în perioada 1 iunie 2018 – 1 iunie 2019.

Comisia „România 2040” va fi condusă de președintele Camerei Deputaților, iar coordonarea metodologică şi științifică a activității Comisiei „România 2040”, precum și a întregului proces de elaborare a strategiei, vor fi realizate de Consiliul de Programare Economică şi Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză.

Comisia „România 2040” va fi alcătuită din reprezentanți ai Guvernului României, ai Președinției României, ai partidelor parlamentare, reprezentanți ai comisiilor de specialitate din Senat şi Camera Deputaților, reprezentanți ai Academiei Române, ai Consiliului de Programare Economică şi ai Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză. De asemenea, în componența Comisiei vor fi incluse și personalități ale științei, din mediul academic şi universitar, desemnate de conducerea Comisiei „România 2040”, la propunerea Consiliului de Programare Economică.

  • Comisia îşi va desfășura activitatea în perioada 1 iunie 2018 -1 iunie 2019, atât în cadrul unor reuniuni lunare în plen, cât şi în mod curent, prin realizare de lucrări de fundamentare şi sinteză.

Actul normativ prevede, pentru asigurarea consensului naţional şi a validării direcțiilor de dezvoltare, organizarea, de către Comisie, de dezbateri publice, sub forma unor forumuri naţionale, cu participare deschisă, în care se vor prezenta rezultatele de etapă.
De asemenea, Comisia „România 2040” va urma să prezinte informări periodice, la cererea conducerii, cu privire la activitatea sa, atât Guvernului cât şi Parlamentului.
Strategia „România 2040” se va fundamenta pe baza prognozelor macroeconomice şi a scenariilor de dezvoltare alternative realizate de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi avizate de Consiliul de Programare Economică.

  • Elaborarea strategiei de dezvoltare se va realiza prin fundamentarea a trei scenarii: optimist, moderat şi pesimist, diferențiate în raport cu premisele, obiectivele şi liniile directoare stabilite de Comisia „România 2040”.

Totodată, strategia se va corela cu Planul naţional de adoptare a monedei euro, precum şi cu strategiile sectoriale aprobate de către Guvern.
La finalul activității Comisiei „România 2040” vor rezulta următoarele documente:
Ø Declarația politică de asumare a Strategiei naţionale pe termen lung „România 2040”;
Ø Strategia naţională pe termen lung „România 2040”;
Ø Prognozele şi scenariile de dezvoltare, precum şi detalierea acestora sub forma unui raport de fundamentare;
Ø Propuneri de actualizare a strategiilor sectoriale şi principalelor politici publice necesare pentru implementarea Strategiei „România 2040”.

romania dezvoltare 2040În funcție de schimbările din contextul internaţional şi de evoluțiile economico-sociale interne, Strategia „România 2040” se va actualiza la un interval de 3 ani, de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi va fi prezentată Guvernului şi Parlamentului, după avizarea de către Consiliul de Programare Economică.
Parlamentul, prin comisiile de specialitate, va asigura monitorizarea continuă a implementării Strategiei „România 2040”.

La elaborarea proiectului legii bugetului de stat, se vor lua în considerare cu prioritate prevederile Strategiei „România 2040”. Totodată, pentru eficientizarea cheltuielilor, guvernele investite potrivit prevederilor art. 103 din Constituția României republicată vor continua programele şi proiectele de dezvoltare ce decurg din Strategia „România 2040”.
Cheltuielile legate de organizarea, funcționarea și activitatea specifică a Comisiei „România 2040” se vor asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Camerei Deputaților, iar Parlamentul va asigura spațiile necesare desfășurării activității Comisiei „România 2040, precum și birotica necesară.

Proiectul de lege urmează a fi trimis Parlamentului spre dezbatere şi adoptare.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare