Sărbătoare importantă pentru români: Sfinţii Martiri Brâncoveni – comemoraţi pe 16 august

În calendarul ortodox, vineri, 16 august 2019, este trecută o sărbătoare importantă pentru români: Sunt pomeniți Sfinții Martiri Brâncoveni: Constantin Voievod și fiii săi Ștefan, Radu, Matei și sfetnicul Ianache.

Tot pe 16 august mai este trecut în calendar și Sfântul Iosif de la Văratec.

Constantin Voievod, sau Constantin Brâncoveanu, a fost protectorul tiparului și al școlilor din România. Sub domnia sa s-au tipărit cărți sfinte și Biblia pentru prima oară în limba română. A dat Capitalei o nouă Academie Domnească. Este cel care a transformat școala de la Sfântul Sava în colegiu public pentru români și pentru străini.

Constantin Brâncoveanu a ctitorit mai multe biserici și mănăstiri din România: Potlogi, Hurezi, Brâncoveni, Mogoșoaia și Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București.

Constantin Brâncoveanu și fiii săi au fost canonizați pe 15 august 1992, chiar în ziua Adormirii Maicii Domnului.

Rugăciunea pe care este bine să fie rostită pe 16 august, către Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu este următoarea„Sfinte Mucenice Brâncovene Constantine, Dumnezeu te-a uns ca să călăuzești destinele neamului tău printre stâncile prăpăstioase ale vremii. Domnul te-a chemat să sporești slava Bisericii Ortodoxe, de la noi și de pretutindeni, cu darurile pe care numai puterea Celui de sus le-a pus întru a ta chivernisire. Tu te-ai rugat Bunului Dumnezeu pentru statornicirea în dreapta credință, dimpreună cu fiii tăi, Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul tău Ianache. Tu ai primit cununa sfântă a muceniciei, cu fiii tăi.

Ne rugăm ție în fața icoanei tale și cerem să duci la Părintele Ceresc rugăciunile noastre smerite, ca să ne izbăvească de durerile cele amare abătute de atâtea ori asupra noastră, să ne ocrotească de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Să dăruiască sănătate tuturor fiilor neamului românesc, pace lumii, liniște în sufletele și casele noastre; să ne țină în dreapta credință a Bisericii noastre cea Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Amin!”