Secretariatul General al Guvernului: 33,9 milioane euro, ajutor financiar nerambursabil pentru combaterea calamităților naturale care au afectat România în anul 2022

Comisia Europeană a aprobat solicitarea României privind accesarea de fonduri din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), valoarea grantului acordat fiind de circa 33,9 milioane euro. Această sumă se adaugă celor peste 141 milioane euro atrase de România, până în prezent, din acest Fond.

Secretariatul General al Guvernului are rolul de Autoritate Coordonatoare şi de Management a întregii activități referitoare la accesarea, implementarea și gestionarea ajutorului financiar nerambursabil acordat României din FSUE (ACMFSUE), fiind punct de contact cu serviciile Comisiei Europene și colaborând cu autoritățile de implementare stabilite la nivelul diferitelor ministere de linie, în funcție de natura dezastrelor/situațiilor de urgență eligibile şi tipurilor de cheltuieli eligibile.

Următoarele măsuri de urgență, realizate de autoritățile publice ca răspuns la seceta, valurile de căldură şi incendiile de vegetație care au afectat România în anul 2022, vor putea fi rambursate din grantul FSUE:

  • refacerea infrastructurilor și instalațiilor în domeniile energiei, apelor, telecomunicațiilor și transporturilor rutiere, feroviare şi navale;
  • finanțarea acțiunilor de intervenție pentru stingerea incendiilor de vegetație și acoperirea nevoilor imediate ale populației afectate de calamitate;
  • curățarea și decolmatarea zonelor naturale afectate de calamitate, în scopul evitării efectelor provocate de eroziunea solului.

Perioada de implementare a grant-ului FSUE este de 18 luni de la data aprobării acestuia, iar rambursarea efectivă a cheltuielilor va fi realizată pe baza unui proces de evaluare și verificare a documentelor înaintate de beneficiarii finali, în conformitate cu procedurile de justificare a cheltuielilor din FSUE.

Secretariatul General al Guvernului va continua, în perioada următoare, discuțiile la nivel tehnic cu reprezentanții ministerelor implicate, pentru a fi definitivat cadrul organizatoric necesar și stabilit setul de documente justificative pe baza cărora se va realiza evaluarea eligibilității cheltuielilor ce vor fi înaintate de beneficiarii finali.

ACMFSUE va acorda ministerelor sprijin în pregătirea cadrului tehnic, financiar și juridic aferent derulării grantului, iar pe parcursul implementării va face toate demersurile necesare pentru cheltuirea integrală a sumei alocate din FSUE.

 

 

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) este un instrument financiar nerambursabil creat la nivelul Uniunii Europene pentru situații de urgență, în scopul decontării unei părți din cheltuielile publice efectuate de un stat afectat de calamități naturale sau alte situații de urgență eligibile, reglementat de Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 de instituire a Fondului, cu modificările și completările ulterioare.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare