Ședință de Guvern : la această oră se discută Bugetul pe anul 2016 și Reorganizarea Ministerului Energiei

ciolos

Breaking News

Ședință de Guvern : la această oră se discută Bugetul pe anul 2016 și Reorganizarea Ministerului Energiei

Un punct foarte important al ședinței de Guvern este reorganizarea Ministerului Energiei :

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei

andrei_gerea

    Pe agenda şedinţei Guvernului României care a început de la ora 9 din această dimineață se află PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2016.

big_dsc_1032

GUVERNUL ROMANIEI
Data: 8.12.2015
INFORMAŢIILE privind proiectele de acte normative care ar putea fi incluse în şedinţa Guvernului României din 9 decembrie, ora 9.00

I. PROIECTE DE LEGE ȘI ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2016
2. PROIECTUL LEGII bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
3. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2016
– Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2016-2018
4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal- bugetare
5. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
6. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2002 privind operaţiunile compensatorii referitoare la contractele de achiziţii pentru nevoi de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională

II. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea unor cheltuieli ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat finanţate din bugetele locale, precum şi ale unităţilor de învăţământ special de stat finanţate din bugetele proprii ale judeţelor
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 216/2015 privind acordarea pensiei de serviciu membrilor Corpului diplomatic şi consular al României
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Conducta de aducţiune a sondei 15 Bilciureşti”, judeţul Dâmboviţa
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – Instalaţie tehnologică de suprafaţă la sonda 4 Bătrâneşti, judeţul Bacău
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate în coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică şi de interes naţional -”Deschiderea şi punerea în exploatare a carierei Jilţ Nord la o capacitate de 4,5 milioane tone/an lignit”
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, în vederea plăţii despăgubirilor acordate de către Curtea de Arbitraj Internaţională a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Ministerului pentru Consultare Publică şi Dialog Civic
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Drăgoteşti şi Ghidici, judeţul Dolj
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Metrorex S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor de război în afara serviciului ordonat
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă”.

III. MEMORANDUMURI

1. MEORANDUM cu tema: îmbunătăţirea procesului decizional la nivelul administraţiei publice centrale

IV. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la implementarea Strategiei naţionale în domeniul achiziţiilor publice: Coordonarea instituţională a procesului de reformă, stadiul actual, precum şi riscuri aferente neîndeplinirii măsurilor de reformă. denied disability

anabolic steroids for sale