ULTIMA ORĂ: Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României

 • PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea art. 4 din Legea serviciilor de transport public local nr.92/2007
 3. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei privind Cadrul naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii relevante în România şi pentru înfiinţarea Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieţei pentru combustibili alternativi
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea circumstanţelor şi a procedurii specific aferente programului de înzestrare esenţial ”Corvetă multifuncţională”
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 20 din Hotărârea Guvernului 294/2007 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza” din cadrul Ministerului Afacerilor Interne
 • MEMORANDUMURI
 1. MEMORANDUM cu tema: Acord de principiu privind contractarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de cca.195,2 mil.EUR, în vederea susţinerii proiectului privind consolidarea, restaurarea şi modernizarea unor monumente istorice şi/sau clădiri culturale din România
 2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Comentariilor Guvernului României la cea de-a IV-a Opinie privind România a Comitetului Consultativ al Convenţiei-cadru a Consiliului European (CE) pentru protecţia Minorităţilor Naţionale (FCNM)
 3. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor privind încheierea unui Memorandum de Înţelegere între Ministerul pentru Românii de Pretutindeni şi Biroul pentru Relaţii cu Diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova
 4. MEMORANDUM cu tema: Raport asupra îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în anul 2017
 5. MEMORANDUM cu tema: Acceptarea donaţiei cu sarcini, de către Statul român, a imobilului situat în Centrul istoric al oraşului Băile Herculane, înscris în CF 30454 Băile Herculane, nr. cadastral 30454, jud. Caraş-Severin, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi abilitarea acestui minister, prin reprezentant legal, să semneze actele necesare pentru perfectarea acesteia, inclusiv contractul de donaţie cu sarcini, în formă autentică
 6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea deblocării unor posturi vacante în Ministerul Afacerilor Interne, Direcţia Generală Logistică – Direcţia Asigurare Logistică Integrată
 7. PUNCTE DE VEDERE
 8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Bp.439/2017)
 9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (Bp. 401/2017)
 10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale (Bp. 618/2017)
 11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii Nr. 1/2011 a Educației Naționale (Plx.420/2017)
 12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, în sensul ca procesul de recunoaștere și echivalare a diplomelor obținute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant (Plx.599/2017)
 13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru anularea unor obligații fiscale în domeniul agricol (Bp. 496/2017)
 14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice (Bp. 405/2017)
 15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale (Bp. 404/2017, L 468/2017)
 16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Anexei nr. II a LEGII-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp.413/2017)
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare (Bp. 451/2017)
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 (Plx. 566/2017)
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 32 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale (Bp. 465/2017)
 • PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind sărbătorirea zilei de 10 Mai ca Ziua Independenţei Naţionale a României, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 226/2016, Plx. 66/2017)

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
  sales banner

Articole Similare