UMF „Carol Davila” din Bucureşti inaugurează Centrul de Cercetare Dezvoltare de Structuri Terapeutice Inovative

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti deschide o nouă etapă a cercetării ştiinţifice medicale, inaugurând astăzi Centrul de Cercetare Dezvoltare de Structuri Terapeutice Inovative (InnoTher). Prin intermediul acestei structuri de cercetare avansată, Universitatea va derula o serie largă de programe şi proiecte axate pe cercetare fundamentală, aplicativă, dezvoltare şi inovare în domeniul biomedical, cu accent pe dezvoltarea unor sisteme terapeutice noi, personalizate.
Totodată, InnoTher va oferi acces la tehnologie şi resurse pentru cadre didactice universitare, cercetători, studenţi, masteranzi, doctoranzi, post-doctoranzi şi rezidenţi din cadrul Universităţii şi va putea găzdui cercetători şi studenţi de la alte instituţii din ţară sau din străinătate, care au parteneriate sau proiecte de cercetare comune cu UMFCD. Valoarea investiţiei în infrastructura de cercetare a InnoTher se ridică la peste 2,5 milioane de euro, incluzând tehnologie de vârf pentru sinteza de sisteme farmaceutice nanoparticulate, pentru evaluarea profilului biofarmaceutic al sistemelor terapeutice convenţionale şi moderne, precum şi o platformă integrativă bazată pe spectrometrie de masă de înaltă rezoluţie, unică in sud-estul Europei.

„Misiunea acestui centru de cercetare este de a dezvolta excelenţa sustenabilă în cercetare şi educaţie pentru că, pe lângă rolul de a derula activităţi de cercetare fundamentală şi aplicativă, de a implementa proiecte specifice de cercetare, de a promova utilizarea tehnologiei avansate, activitatea echipei InnoTher va contribui şi la creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale pentru dezvoltarea capitalului uman” a declarat Rectorul UMFCD, Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga.

Acesta a adăugat că ” InnoTher este mai mult decât o investiţie strategică, este o garanţie a eforturilor noastre de susţinere a excelenţei CDI în domeniul Sănătate, precum şi a creşterii competitivităţii la nivel instituţional pentru atingerea statutului de lider regional european”.

La rândul său, directorul InnoTher, Prof. Univ. Dr. Cristina-Elena Dinu-Pîrvu a subliniat că ” În centrul activităţii InnoTher se află tehnologii cheie din domenii precum ştiinţa biomaterialelor, nanotehnologia, chimia-fizică a medicamentului, biofarmacia, farmacocinetica, biologia moleculară şi spectrometria de masă. Acestea nu sunt doar instrumente, ci şi punţi către viitor, facilitând naşterea unor noi orizonturi în medicina de precizie.

Inaugurarea centrului InnoTher este un angajament ferm către comunitatea noastră academică şi către societate, promiţând că UMFCD va continua să folosească resursele sale pentru a contribui la progresul în domeniul biomedical şi pentru a aduce medicina de precizie mai aproape de comunitate. Centrul va funcţiona ca un catalizator pentru dezvoltarea instituţională şi va contribui la creşterea vizibilităţii globale a Universităţii noastre”.

Despre Centrul de Cercetare pentru Structuri Terapeutice Inovative
Prin cei trei piloni ai săi: (i) nucleul de biomateriale şi nanotehnologii; (ii) nucleul de ştiinţe omice şi (iii) nucleul caracterizare fizico-chimică, biofarmaceutică şi farmacologică, Centrul de Cercetare Dezvoltare de Structuri Terapeutice Inovative (InnoTher) permite integrarea activităţilor CDI în fluxul necesar dezvoltării şi evaluării performanţelor in silico, in vitro şi in vivo ale unor sisteme farmaceutice noi încărcate cu compuşi bioactivi, dispozitive medicale sau suplimente alimentare.

Nucleul de Biomateriale şi Nanotehnologii, dotat cu tehnologie de vârf pentru sinteza de sisteme farmaceutice nanoparticulate (lipozomi, nanoparticule, nanofibre, nanotuburi, quantum dots), dispozitive medicale (patch-uri transdermice, aerogeluri, implanturi), materiale biomimetice, hidrogeluri inteligente etc, permiţând obţinerea de sisteme farmaceutice moderne, funcţionalizate specific, controlul calităţii acestora, precum şi optimizarea lor prin instrumente bioinformatice asistate de algoritmi de integrare şi corelare bazaţi pe utilizarea AI.

Echipamentele Nucleului de Caracterizare Fizico-chimică, Biofarmaceutică şi Farmacologică permit elucidarea profilului biofarmaceutic al oricărui tip de sistem terapeutic (convenţional, vectorizat, monolit sau multiparticulat, sistemic sau local), modelarea şi înţelegerea mecanistică a interacţiei medicament-individ. Pe baza acestui know-how sistemele dezvoltate pot fi optimizate şi particularizate nevoilor individuale ale pacientului, dezideratul medicinei personalizate.

Echipamentele reprezentative din acest nucleu sunt cele trei sisteme compendiale pentru studiul cineticii de eliberare a medicamentelor, care acoperă toate tipurile de sisteme terapeutice convenţionale sau moderne. Dintre acestea, cel mai versatil este sistemul USP IV, cu celule în flux, care pe lângă studiul formelor convenţionale permite şi pe cel al implanturilor, nanoparticulelor, pulberilor, granulelor, sistemelor semisolide sau cu vâscozitate înaltă. De asemenea, microscopul confocal Ramann, care furnizează informaţii complementare microscopiei electronice, informaţii detaliate despre structura moleculară a eşantioanelor cu aplicaţii în identificarea şi cuantificarea compuşilor din formulările farmaceutice, furnizarea de imagini de înaltă rezoluţie ale distribuirii medicamentelor în ţesuturi sau celule, înţelegerea modului în care medicamentele interacţionează cu ţintele biologice la nivel molecular, analiza modificărilor în compoziţia moleculară a ţesuturilor tumorale comparativ cu cele sănătoase.

Nucleul de Ştiinţe Omice: aplică şi dezvoltă abordări integrative bazate pe spectrometrie de masă de înaltă rezoluţie pentru descoperirea de noi markeri diagnostici, de progresie şi prognostici, screening complex de eşantioane biologice sau de mediu, precum şi monitorizarea terapeutică a medicamentelor. În combinaţie cu biologia moleculară microarray şi RT-PCR, nucleul de cercetare vizează o înţelegere mai bună a proceselor moleculare care guvernează procesele normale şi patologice. Ca şi element central, nucleul de Ştiinţe Omice al InnoTher dispune de un sistem hibrid de spectrometrie de masă de înaltă rezoluţie unic în Sud Estul Europei. Aplicaţiile HRMS în domeniul medicinei de precizie, proteomicii, lipidomicii şi metabolomicii vor aduce contribuţii semnificative în diagnosticarea precoce a bolilor, înţelegerea mecanismelor bolilor la nivel molecular, facilitând astfel dezvoltarea unor abordări terapeutice ţintite, determinarea modului în care medicamentele sunt absorbite, distribuite, metabolizate şi eliminate din organism, informaţii critice pentru dozarea precisă şi personalizată a medicamentelor.

SHARE

URMĂREȘTE-NE PE

Campanii publicitare
    sales banner

Articole Similare